media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Настава на далєко и за школярох од 5. по 8. класу основних школох


На основи препоруки Кризного штабу на схадзки хтора отримана 12. марца 2021. року, принєшена одлука же би ше у периодзе од 15. по 19. марца 2021. року наставу орґанизовало прейґ настави на далєко за шицких школярох од пиятей по осму класу основних школох, як и за шицки класи штреднїх школох. За школярох од першей по штварту класу основних школох, наставу ше орґанизує кажди дзень у школи, як и по тераз.

Шицки образовно-воспитни установи информовани о тей одлуки и послате им упутство за орґанизацию роботи. Способ реализациї настави ше будзе присподобйовац у складзе з препоруками компетентних орґанох и институцийох, а хтори условени з епидемиолоґийну ситуацию.

Секреатрият будзе провадзиц розвой епидемиолоґийней ситуациї у школох зоз шедзиском у АП Войводини, як цо и по тераз робел.

12.03.2021