media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Решење о распоређивању и висини додељених средстава националним саветима националних мањина у 2021. години

Решење о распоређивању и висини додељених средстава за редовну делатност националних савета националних мањина у 2021. години

Решење о распоређивању и висини додељених средстава за сталне трошкове националних савета националних мањина у 2021. години

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА - НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ 2021

15.03.2021