media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Decizia privind repartizarea şi nivelul mijloacelor alocate consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale în anul 2021

Decizia privind repartizarea şi nivelul mijloacelor acordate pentru activitatea curentă a consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale în anul 2021

Decizia privind repartizarea şi nivelul mijloacelor acordate pentru cheltuielile permanente ale consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale în anul 2021

PREZENTAREA TABELARĂ A MIJLOACELOR CONSILIILE NAŢIONALE 2021

15.03.2021