media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ришенє о розпоредзованю и висини додзелєних средствох националним совитом националних меншинох у 2021. року

Ришенє о розпоредзованю и висини додзелєних средствох за рядову дїялносц националних совитох националних меншинох у 2021. року

Ришенє о розпоредзованю и висини додзелєних средствох за стаємни трошки националних совитох националних меншинох у 2021. року

ТАБЛЇЧКОВИ ПРИКАЗ СРЕДСТВОХ НАЦИОНАЛНИ СОВИТИ 2021

15.03.2021