media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Честитка поводом Међународног дана борбе против расне дискриминације


Међународни дан борбе против расне дискриминације обележава се 21. марта, у знак сећања на догађај у коме је у Јужноафричкој Републици 1960. године убијено 69 људи који су мирно протестовали против политике апартхејда. Уједињене нације 1966. године прогласиле су тај датум празником – симболом заједничке борбе свих чланица и њихових уједињених напора да се елиминишу сви облици расне дискриминације.
Аутономна покрајина Војводина јесте подручје где више од двадесет пет различитих националних мањина ‒ националних заједница вековима сложно живе и свакодневно користе своја права и своје слободе. Из ове чињенице произлази и потреба да се у Војводини негује атмосфера уважавања различитости – по било ком личном својству, а посебно у погледу расе и етничке припадности. С тим циљем, Покрајинска влада се доследно и предано бави унапређивањем и заштитом људских и мањинских права на територији покрајине, те води непрестану борбу против било које врсте дискриминације.
У тренутним тешким околностима, узрокованим пандемијом болести изазване вирусом корона (COVID-19), можда чак више но икада пре, треба да освестимо то да уз нас и око нас живе особе које имају истоветне животне потребе, тежње и амбиције, психолошке и социолошке карактеристике, а да лична својства не могу и не смеју бити разлог другачијег поимања о природним правима човека, о његовом положају и његовим потребама у друштву.
Имајући у виду чињеницу да је предрасуде врло тешко победити, те да стога потпуна једнакост међу свим људима није лако достижна, све покрајинске институције, у свакодневним активностима, континуирано се труде да дискриминаторно понашање, неоправдано прављење разлика и понашање базирано на предрасудама, мржњи и нетолеранцији буду отклоњени на подручју покрајине.
С надом да ћемо се у будућности бар приближити том идеалу једнакости међу људима, честитам вам Међународни дан борбе против расне дискриминације.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

19.03.2021