media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Gratulácia k Medzinárodnému dňu boja proti rasovej diskriminácii


Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii si pripomíname 21. marca na pamiatku udalosti, pri ktorej bolo v roku 1960 v Juhoafrickej republike zabitých 69 ľudí, ktorí pokojne protestovali proti politike apartheidu. V roku 1966 OSN vyhlásila tento dátum za sviatok – symbol spoločného boja všetkých členov a ich spoločného úsilia o odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.
Autonómna pokrajina Vojvodina je oblasťou, kde viac ako dvadsaťpäť rôznych národnostných menšín – národnostných spoločenstiev po celé storočia harmonicky žilo a každodenne využívalo svoje práva a slobody. Z tohto faktu vyplýva potreba pestovať vo Vojvodine atmosféru rešpektovania rozmanitosti – podľa akýchkoľvek osobných charakteristík, najmä z hľadiska rasy a etnického pôvodu. Za týmto účelom je Pokrajinská vláda dôsledne odhodlaná presadzovať a chrániť ľudské a menšinové práva v pokrajine a neustále bojuje proti akejkoľvek forme diskriminácie.
Za súčasných zložitých okolností spôsobených pandémiou vyvolanej koronavírusom (COVID-19), možno ešte viac ako kedykoľvek predtým, si musíme uvedomiť, že s nami a okolo nás žijú ľudia s rovnakými životnými potrebami, túžbami a ambíciami, psychologickými a sociologickými charakteristikami, a že osobné vlastnosti nemôžu a nesmú byť dôvodom iného chápania prirodzených ľudských práv, jeho postavenia a jeho potrieb v spoločnosti.
Vzhľadom na to, že je veľmi ťažké prekonať predsudky, a preto nie je ľahko dosiahnuteľná úplná rovnosť medzi ľuďmi, všetky pokrajinské inštitúcie sa pri svojej každodennej činnosti neustále snažia diskriminačné správanie, neoprávnené vytváranie rozdielov a správanie sa na základe predsudkov, nenávisti a neznášanlivosti odstrániť na území pokrajiny.
S nádejou, že sa v budúcnosti aspoň priblížime k tomuto ideálu rovnosti medzi ľuďmi, blahoželám Vám k Medzinárodnému dňu boja proti rasovej diskriminácii.

Pokrajinský tajomník
Zsolt Szakállas

19.03.2021