media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Köszöntő a Roma kultúra világnapja alkalmából


Pontosan fél évszázada, 1971-ben ezen a napon tartották meg az első Roma Világkongresszust Londonban. Az említett napot – április 8-át – az Egyesült Nemzetek Szervezete a Roma kultúra világnapjává nyilvánította. Ettől kezdve tapasztalható az ezen összehasonlíthatatlan nemzeti közösség élethelyzetének előmozdítására tett szervezett intézményes erőfeszítés is, amelynek sikerült megőriznie egyedi, több évszázados kulturális identitását, azon tények ellenére, hogy túl gyakran találta szembe magát a megkülönböztetés és az előítéletek minden formájával. Ahogyan a világban és Európában, úgy Szerbiában is, de legfőképp a nemzeti sokszínűségtől gazdag Vajdaságban, a romák helyzete a társadalom demokratizációs fokának egyik mutatójává, illetve a kívánt egyenjogúság mércéjévé vált, melyet korántsem értünk még el, de amely irányába következetesen haladunk. A Tartományi Kormány – a romák képviselőinek ösztönző együttműködése révén, mindenekelőtt a Roma Nemzeti Tanácsnak és a polgári szervezeteknek köszönhetően – felismeri annak szükségét, hogy a roma közösség hangja kifejezésre jusson az érdekeik megvalósításában és szorgalmazza a romák minden életterületbe történő bevonását, amelyen itt Vajdaságban osztozunk, továbbá a társadalomba, melyet mindannyian közösen alkotunk. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon jó lenne, ha a roma nemzet értékeiről és jelentőségéről a nagy vajdasági költők irántuk táplált viszonyából tanulnánk, mint például Miroslav Antić és Stevan Pešić, akik a romákra lelki testvérként tekintettek, míg kultúrájukat a vajdasági identitás egyik összetevő részének érezték. Ezen gondolatoktól vezérelve, szívből köszöntöm az egész roma nemzeti közösséget április 8-a – a Roma kultúra világnapja alkalmából.

Szakállas Zsolt
ТARTOMÁNYI TITKÁR

07.04.2021