media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor


În urmă cu exact jumătate de secol, în anul 1971, la Londra în data de azi s-a ţinut primul Congres Mondial al Romilor. Aceeaşi zi – 8 aprilie – Naţiunile Unite au proclamat-o Ziua Internaţională a Romilor. De atunci, persistă efortul instituțional organizat pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale acestei incomparabile comunități naționale, care a reușit să-și păstreze identitatea culturală unică de mai multe secole, în pofida faptului că a fost expusă foarte des discriminării și prejudecăților de tot felul. Atât în lume, cât și în Europa, precum și în Serbia, și mai ales în Voivodina bogată prin diversitatea națională - poziția romilor a devenit unul dintre indicatorii gradului de democratizare a societății și al egalității în drepturi dorite pe care nu le-am realizat nici pe aproape, dar spre care ne îndreptăm cu consecvenţă. Guvernul Provincial - cu rolul de cooperare stimulativ al reprezentanților romilor, în primul rând al Consiliul Național al Minorității Naționale a Romilor și al organizațiile civice - a identificat necesitatea de a se auzi vocea comunității de romi la realizarea intereselor lor și pledează pentru incluziunea romilor în toate domeniile acestei vieţi pe care o trăim împreună în Voivodina şi ale societăţii pe care o creăm împreună. În cele din urmă sau mai bine - la început, ar fi bine dacă am învăţa despre valorile și importanţa romilor din atitudinea marilor scriitori voivodineni față de ei, de exemplu Miroslav Antić și Stevan Pesić, care i-au considerat pe romi frații lor spirituali, iar cultura acestora au considerat-o ca fiind unul dintre elementele esențiale ale identității Voivodinei. Cu același sentiment, adresez sincere felicitări întregii comunități naționale de romi cu ocazia zilei de 8 aprilie - Ziua Mondială a Romilor.

Secretar provincial
Szakállas Zsolt

07.04.2021