media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Gratulácia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov


Presne pred polstoročím, v roku 1971, sa v tento deň v Londýne konal Prvý svetový kongres Rómov. Ten istý deň - 8. apríla - vyhlásila OSN za Svetový deň Rómov.
Odvtedy trvá aj organizované inštitucionálne úsilie o zlepšenie životných podmienok tohto neporovnateľného národného spoločenstva, ktoré si dokázalo zachovať svoju jedinečnú storočnú kultúrnu identitu napriek skutočnosti, že bolo príliš často vystavené diskriminácii a predsudkom každého druhu. Rovnako ako vo svete a v Európe, aj v Srbsku, a najmä vo Vojvodine, ktorá je bohatá na národnostné rozdiely, sa postavenie Rómov stalo jedným z ukazovateľov stupňa demokratizácie spoločnosti a želanej rovnosti, ktorú sme nedosiahli, ale ku ktorej sa dôsledne posúvame.
Pokrajinská vláda - s podnetnou spoluprácou predstaviteľov Rómov, predovšetkým Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny a občianskych organizácií - chápe potrebu počuť hlas rómskej komunity pri presadzovaní ich záujmov a obhajuje začlenenie Rómov do všetkých oblasti života spoločnosti, ktorú tvoríme všetci spoločne. Nakoniec, alebo lepšie - na začiatku, by bolo dobré, keby sme sa o hodnotách a význame Rómov učili zo vzťahu veľkých vojvodinských spisovateľov k nim, napríklad Miroslava Antića a Stevana Pešića, ktorí považovali Rómov za svojich duchovných bratov a ich kultúru pociťovali ako jeden z podstatných prvkov vojvodinskej identity. S rovnakým pocitom srdečne blahoželám celej rómskej národnostnej komunite pri príležitosti 8. apríla - Svetového dňa Rómov.

Pokrajinský tajomník
Zsolt Szakállas

07.04.2021