media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Презентација базе података о службеној употреби језика и писама

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, 13. септембра 2012. године, представио je јавности базу података о службеној употреби језика и писaма у градовима и општинама на територији Аутономне Покрајине Војводине. О бази података и њеном значају говорили су: покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели, помоћник покрајинског секретара за информатичке послове и развој еУправе Мато Грозница и шефица Одсека за управни надзор Даница Лучић.
У оквиру презентације представљен је начин на који је ова база формирана, приказане су предности њене примене у пракси и могућности које она пружа у раду Секретаријата, националних савета мањинских заједница у АП Војводини и научних радника заинтересованих за ову област, те других појединаца и институција.
База података сачињена је на основу резултата спроведене анкете о примени језика и писма националних мањина који су у службеној употреби у раду покрајинских органа управе, органа градских и општинских управа и правосудних органа у Аутономној Покрајини Војводини и података садржаних у годишњим информацијама овог секретаријата.
Презентацији су присуствовали представници Канцеларије покрајинског омбудсмана и представници националних савета националних мањина чији су језици и писма у службеној употреби у јединицама локалних самоуправа на територији Аутономне Покрајине Војводине.

14.09.2012