media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о раду школа на територији Аутономне покрајине Војводине од 17. јануара 2022. године


1.) Обавештавамо све средње школе на територији Аутономне покрајине Војводине да ће се од понедељка 17. јануара 2022. године примењивати други модел организације образовно-васпитног рада (комбиновани модел организације образовно-васпитног рада).

2.) Обавештавамо све основне школе на територији Аутономне покрајине Војводине да ће се од понедељка 17. јануара 2022. године примењивати први модел организације образовно-васпитног рада (непосредни образовно-васпитни рад).

3.) Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, музичким и балетским, као школама за образовање одраслих, због своје специфичности обавља се према претходно донетој одлуци Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства, уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

Такође, обавештавамо школе о Стручно-методолошком упутству за спречавње уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији са измењеним Прилогом 7 - Поступак са блиским контактима особе оболеле од COVID-19.

Прилози:

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 17. јануара 2022. године

Стручно-методолошко упутствo за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

14.01.2022