media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Више од четири стотине милиона динара за покрајинске конкурсе у области образовања и националних мањина – националних заједница

Za


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице расписао је данас укупно седам конкурса из области образовања и из области остваривања права националних мањина – националних заједница за 2022. годину. Путем ових конкурса, укупно се додељује 411,6 милиона динара, распоређених на следећи начин:

1. 175 милиона динара за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката предшколских установа, основних и средњих школа, као и ученичког стандарда (11,5 милиона за предшколске установе, 121 милион за основне школе, 37 милиона за средње школе и 5,5 милиона за домове ученика);
2. 151 милион динара за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине;
3. 21,1 милион динара за програме и пројекте у области образовања;
4. 10 милиона динара за трошкове предавача на обукама из природних и друштвених наука, уметности и културе „Андревље”;
5. 33 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница;
6. 14 милиона динара за програме и пројекте удружења, фондова и фондација, који су усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције;
7. 7,5 милиона динара за унапређивање остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница.

Рок за подношење пријава под тачкама 1. и 3. јесте 11. фебруар, под тачком 2. – 18. фебруар, под тачком 4. – 3. фебруар, док је за тачке од 5. до 7. рок аплицирања 21. фебруар 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице,
с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети од данас ‒ 19. јануара 2022. године, на сајту поменутог секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси, као и путем следећих бројева телефона.

• За конкурсе из области образовања:
021/487 46 09;
021/487 42 41;
021/487 45 58.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница:
021/487 46 04;
021/487 46 08.

19.01.2022

  • Za