media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о раду школа на територији Аутономне покрајине Војводине од 24. јануара 2022. године


1.) Све основне школе на територији Републике Србије примениће од понедељка 24. јануара 2022. године први модел организације образовно-васпитног рада - непосредно остваривање образовно-васпитни рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда.
2.) Други модел организације образовно-васпитног рада примењиваће се од 24. јануара 2022. године у петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе и у свим средњим школама.
3.) Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, музичким и балетским, као школама за образовање одраслих, због своје специфичности обавља се према претходно донетој одлуци Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства, уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

Такође, обавештавамо школе о Стручно-методолошком упутству за спречавње уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији са измењеним Прилогом 7 - Поступак са блиским контактима особе оболеле од COVID-19 и Прилогом 16-Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19.

Прилози:
Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 24. јануара 2022. године

Измена Прилога 7. Поступак с блиским контактима особе оболеле од COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

Измена Прилога 16. Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

20.01.2022