media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа из буџета АП Војводине за 2013. годину

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа за 2013. годину. Конкурс са упитником налази се у прилогу, а дана 20. фебруара 2013. године биће објављен и у дневним новинама '' Дневник''. Конкурс ће бити објављен и у „Службеном листу АПВ“.
У циљу бржег и ефикаснијег рада, молимо све општине и градове да, у складу са конкурсним условима, што пре доставе свој захтев за регресирање превоза ученика средњих школа, са одговарајућом документацијом, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице.

Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа за 2013. годину
Упитник за регресирање превоза ученика средњих школа за 2013. годину

19.02.2013