media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о нострификацији дипломе

Обавештавамо Вас да оригинал стране школске исправе, диплома, односно последњи завршени разред, мора бити оверен печатом АПОСТИЛ, у супротном захтев неће бити узет у разматрање.
За школске исправе које су издате у државама:
• Аустрија
• Босна и Херцеговина
• Бугарска
• Чешка
• Словачка
• Грчка
• Хрватска
• Ирак
• Кипар
• Мађарска
• Македонија
• Монголија
• Пољска
• Румунија
• Русија
• Шведска
• Црна Гора
није потребно да буду оверене печатом АПОСТИЛ.

22.02.2013