media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Пет нових конкурса из области образовања и националних мањина – националних заједница

Konkursicir


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је данас пет нових конкурса, два из области образовања и три из области остваривања права националних мањина – националних заједница. Путем ових конкурса, укупно се додељује 31,2 милиона динара, распоређених на следећи начин:

1. 10.203.608,00 милиона динара за трошкове обуке талентованих ученика основних и средњих школа с територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину (два милиона за основне школе, 8.203.608,00 милиона за средње школе);
2. Двадесет милиона динара за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања (петнаест милиона на нивоу основног и пет милиона на нивоу средњег образовања и васпитања);
3. Милион динара за програме и пројекте националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима (700 хиљада динара за активности, програме и пројекте у области основног и 300 хиљада динара у области средњег образовања).

Што се тиче преостала два конкурса из области остваривања права националних мањина – националних заједница, а то су Конкурс за избор писаног рада на тему „Мој славни суграђанин” и Конкурс за избор видео рада на тему „Изјасни се”, аутори најбоље рангираних радова награђују се мултимедијалним уређајима.

Рок за подношење пријава под тачкама 1, 2. и 3. јесте 28. септембар, док је за конкурсе за избор писаног и видео рада рок аплицирања 30. септембар 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице,
с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети од данас ‒ 14. септембра 2022. године, на сајту поменутог секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси, као и путем следећих бројева телефона:

• За конкурсе из области образовања под тачком 1:
021/487 43 30;
021/487 40 35.

• За конкурсе из области образовања под тачком 2:
021/487 46 14;
021/487 40 36;
021/487 43 36.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница под тачком 3:
021/487 48 67

• За преостала два конкурса из области националних мањина – националних заједница:
021/487 46 08

14.09.2022

  • Konkursicir