media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Päť nových súbehov v oblasti vzdelávania a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

sk


Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev dnes vypísal päť nových súbehov, dva z oblasti vzdelávania a tri z oblasti uskutočňovania práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Prostredníctvom týchto súbehov sa udeľuje celkovo 31,2 milióna dinárov, ktoré sú rozdelené takto:

1. 10.203.608,00 miliónov dinárov na náklady na školenie nadaných žiakov základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny a angažovanie odborných spolupracovníkov na Andrevlji v roku 2022 (dva milióny pre základné školy, 8.203.608,00 milióny pre stredné školy);
2. Dvadsať miliónov dinárov na financovanie a spolufinancovanie vypracovania technickej dokumentácie pre potreby ustanovizní základnej a strednej výchovy a vzdelávania (pätnásť miliónov na úrovni základného a päť miliónov na úrovni stredoškolskej výchovy a vzdelávania);
3. Milión dinárov na programy a projekty národnostných rád národnostných menšín v oblasti základného a stredného vzdelávania – dotácia prípravy a vypracovania testov a úloh v menšinových jazykoch (700 tisíc dinárov na aktivity, programy a projekty v oblasti základného a 300 tisíc dinárov v oblasti stredoškolského vzdelávania).

Pokiaľ ide o zvyšné dva súbehy v oblasti uplatňovania práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, a to Súbeh o výber písomnej práce na tému Môj slávny spoluobčan a Súbeh o výber videopráce na tému Vyjadri sa, autori najlepšie hodnotených prác sa odmeňujú multimediálnymi zariadeniami.

Lehota na podávanie prihlášok podľa bodov 1, 2 a 3 je 28. september, pokým je pre súbehy na výber písomnej práce a videopráce je do 30. septembra 2022.

Prihlášky s potrebnou dokumentáciou sa predkladajú osobne odovzdaním v spisovni pokrajinských správnych orgánov v Novom Sade (prízemie budovy Pokrajinskej vlády) alebo sa odosielajú poštou na adresu:

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy
a národnostných menšín –národnostných spoločenstiev,
s uvedením názvu súbehu / programu a projektu.
Bulvár Mihajla Pupina 16
21 000 Nový Sad

Tlačivo dotazníka s prílohami sa môže stiahnuť oddnes – 14. septembra 2022 zo stránke spomenutého sekretariátu: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Pozývame všetkých potenciálnych uchádzačov, aby sa prihlásili.

Viac informácií o podmienkach uchádzania sa môžete nájsť aj na našej webovej stránke, v časti nazvanej Súbehy, ako aj na nasledujúce telefónne čísla:

• Pre súbehy v oblasti vzdelávania pod bodom 1:
021/487 43 30;
021/487 40 35.

• Pre súbehy v oblasti vzdelávania pod bodom 2:
021/487 46 14;
021/487 40 36;
021/487 43 36.

• Pre súbehy v oblasti národnostných menšín – národnostných spoločenstiev pod bodom 3:
021/487 48 67

• Pre zvyšné dva súbehy v oblasti národnostných menšín – národnostných spoločenstiev:
021/487 46 08

14.09.2022

  • sk