media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2013. годину

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2013. годину. Конкурс са упитником налази се у прилогу, а дана 08. марта 2013. године биће објављен и у дневним новинама '' Дневник''. Конкурс ће бити објављен и у „Службеном листу АПВ“.
У циљу бржег и ефикаснијег рада, молимо све установе основног и средњег образовања, као и невладине организације да у складу са конкурсним условима, што пре доставе Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице свој захтев са одговарајућом документацијом.

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2013. годину

Упитник за установе основног и средњег образовања за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2013. годину
Упитник за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања за невладине организације у АП Војводини за 2013. годину

Портал еКонкурси покрајинских органа управе за доделу средстава
Обавештење везано за коришћење система

08.03.2013