media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ochrana údajov

Ochrana údajov na webovej prezentácii
Návšteva webovej prezentácie Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá si nevyžaduje osobné údaje.
Z dôvodu bezpečnosti vašich údajov ich spracovanie podlieha ustanoveniam Zákona o ochrane údajov a osobnosti a za vášho súhlasu.
Automatické zhromažďovanie dát sa koná pri prihlásení sa do obsahov webovej prezentácie. Zhromažďujú sa informácie o druhu internetového vyhľadávača, počte návštev, priemernom čase strávenom na stránke, prezeraných stranách, doméne poskytovateľa internetových služieb, atď. Tieto anonymné dáta používame na štatistické účely z dôvodu nepretržitého zlepšovania našej webovej prezentácie.

Podmienky užívania
Obsah webovej prezentácie môžete prezerať, kopírovať alebo tlačiť výlučne na osobné a nekomerčné účely. V opačnom prípade nemôžete používať, modifikovať, kopírovať, tlačiť, zobrazovať, reprodukovať, distribuovať alebo zverejňovať informácie z tejto stránky bez povolenia orgánu.
Obsah a výzor webovej prezentácie sa môže meniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho oznámenia orgánu. Informácie na tejto stránke môžu obsahovať technické alebo tlačové chyby.
Webová prezentácia môže obsahovať odkazy na iné webové prezentácie tretích osôb. Upozorňujeme, že nemáme nijaký vplyv na vypracovanie obsahu týchto webových prezentácií.
Orgán nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu, následnú alebo inú škodu, ktorá vznikla v dôsledku používania tejto stránky alebo iných odkázaných webových prezentácií.
Neoprávnené pokusy uviesť alebo zmeniť obsah stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom spôsobiť škodu stránke alebo počítačovému systému sú prísne zakázané a zákonom trestateľné.

Copyright 2014 Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Všetky práva vyhradené.

24.03.2017