media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Још три нова конкурса из области образовања


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је три нова конкурса из области образовања, у укупној вредности од 174,5 милиона динара. У питању су следећи конкурси:

1. 151 милион динара за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине (контакт: 021/487-4602, 487-4558, 487-4262);

2. 17,5 милиона динара за програме и пројекте у области образовања у АП Војводини:
• 700 хиљада динара на нивоу предшколског образовања (контакт: 021/487-4819, 487-4335);
• 9,6 милиона динара на нивоу основног и средњег образовања (контакт: 021/487-4876, 487-4393);
• два милиона динара у области ученичког стандарда (контакт: 021/487-4602 и 487-4884);
• 700 хиљада динара у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа (контакт: 021/487-4035, 487-4335);
• милион динара за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих (контакт: 021/487-4035, 487-4884);
• 3,5 милиона динара за основне и средње школе које реализују двојезичку наставу (контакт: 021/487-4609, 487-4335).

3. Шест милиона динара за трошкове обуке талентованих ученика средњих школа с територије АП Војводине и ангажовањa стручних сарадника на Андревљу.

Рок за подношење пријава под тачкама 1. и 2. јесте 24. март, док је за конкурс под тачком 3. рок аплицирања 8. март 2023. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице,
с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети од данас ‒ првог марта 2023. године, на сајту поменутог секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

01.03.2023