media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funcționari

Secretarul provincial este membu al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial. Secretarul provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale are locțiitor, subsecretar și cinci secretari provinciali adjuncți.

Mihaly Nyilas
Nyilas Mihály, Vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial

S-a născut în anul 1962 la Orom (comuna Kanjiža), unde este şi domiciliat. Şcoala elementară a absolvit-o în satul natal, şcoala medie profilul juridic la Subotica, iar Facultatea de Drept la Novi Sad.
Ca licenţiat în drept, în anul 1985 s-a angajat la fabrica de mobilă "Budućnost" din Subotica, unde a lucrat mai întâi ca referent juridic, iar

apoi ca director al sectorului pentru activităţi juridice şi generale.
În anul 1990, după promovarea examenului de capacitate jurisdicţională, a fost ales judecător la Tribunalul Comunal din Kanjiža , unde a lucrat la dosare litigioase, până în anul 1993, când şi-a deschis birou de avocat la Kanjiža, pe care l-a condus până în anul 2008.
Preşedinte al Comunei Kanjiža a fost ales în anul 2008. Această funcţie a exercitat-o până în anul 2014, când a fost ales vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial.
Este căsătorit şi are trei copii. Pe lângă limba maghiară şi limba sârbă, vorbeşte şi engleza.
În perioada 2010-2012 a fost membru al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale, organism consultativ al Consiliului Europei, cu sediul la Strasbourg.
Din anul 2008 este membru al Uniunii Maghiarilor din Voivodina. Din anul 2011 este membru al Consiliului Maghiarilor din Voivodina, iar din 2013 membru al Preşedinţiei acestui partid.
Milan Kovačević


Milan Kovačević, locţiitor al secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale

Născut în anul 1962 la Ruma. Învăţământul superior şi l-a însuşit la Facultatea de Învăţători din Sombor.


A lucrat la Ş.E. „ 11 noiembrie” din Senta până în anul 1985, iar apoi la Ş.E. „B. P. Pinki” din Sremska Mitrovica, fiind şi director al acestei şcoli. După expirarea mandatului, a trecut la Ministerul Învăţământului, unde a fost inspector şcolar. După aceea a fost preşedinte al Adunării comunei Sremska Mitrovica şi deputat în Adunarea Republicii Serbia în două mandate. Posedă licenţă pentru securitatea, protecţia şi sănătatea în muncă. Înţelege limba rusă. Are doi copii.


02.08.2017