media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funcționari

Secretarul provincial este membu al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial. Secretarul provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale are locțiitor, subsecretar și cinci secretari provinciali adjuncți.

Zolt Sakalas
Szakállas Zsolt, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale

Szakállas Zsolt s-a născut în 1984 la Novi Sad. Liceul „Svetozar Marković” l-a frecventat în limba maghiară în oraşul natal, unde a absolvit şi Facultatea de Drept.

În perioada studiilor şi în urma absolvirii, s-a perfecţionat la facultăţi din Germania (Campus Europae) şi Ungaria. În anul 2008 a obţinut titlul de licenţiat în drept, iar în anul 2010 şi-a încheiat studiile master şi a devenit deţinătorul Premiului de excepţie pentru succesul obţinut în cursul studierii la Universitatea din Novi Sad. Bursier al Bundestag-ului (IPS) este ales în anul 2011.

Experienţă în muncă a obţinut la Tribunalul Comunal din Novi Sad, în calitate de stagiar-voluntar, iar apoi, din anul 2009, cu mici pauze, în administraţia provincială. Din anul 2016 este subsecretar al Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale. A absolvit Academia Diplomatică de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia.

Este membru al Uniunii Maghiarilor din Voivodina.

Pe lângă limba maternă - limba maghiară şi limba sârbă, vorbeşte cursiv limba engleză şi limba germană, dar înţelege şi limba franceză.

Este căsătorit.
Milan Kovačević


Milan Kovačević, locţiitor al secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale

Născut în anul 1962 la Ruma. Învăţământul superior şi l-a însuşit la Facultatea de Învăţători din Sombor.


A lucrat la Ş.E. „ 11 noiembrie” din Senta până în anul 1985, iar apoi la Ş.E. „B. P. Pinki” din Sremska Mitrovica, fiind şi director al acestei şcoli. După expirarea mandatului, a trecut la Ministerul Învăţământului, unde a fost inspector şcolar. După aceea a fost preşedinte al Adunării comunei Sremska Mitrovica şi deputat în Adunarea Republicii Serbia în două mandate. Posedă licenţă pentru securitatea, protecţia şi sănătatea în muncă. Înţelege limba rusă. Are doi copii.


02.11.2020