media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Predškolske ustanove u AP Vojvodini

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/2009 i 88/2017), uređene su osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, a Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 18/2010 i 101/2017) uređena je oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na osnovu predškolskog programa koji donosi predškolska ustanova u skladu sa opštim osnovama predškolskog programa koje donosi Nacionalni prosvetni savet.
Kao deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju, uveden je program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet meseci. Roditelji su dužni, počev od školske 2006/2007. godine, da upišu dete radi pohađanja pripremnog predškolskog programa.
Vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje se na srpskom jeziku, a za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica – na jeziku manjinske nacionalne zajednice. Vaspitno-obrazovni rad može se izvoditi i na stranom jeziku, a za lica koja koriste jezik znakova – pomoću sredstava tog jezika.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje utvrđuje uslove za osnivanje i početak rada predškolske ustanove u saradnji sa organima lokalne samouprave. Uslovi za osnivanje, početak rada kao i za obavljanje delatnosti jesu da predškolska ustanova obezbedi: dovoljan broj dece, program, prostor, opremu, sredstva za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, vaspitače i stručne saradnike u skladu s propisanim standardima, sredstva za osnivanje i rad, te higijensko-tehničke uslove u skladu sa zakonom.

Adresar predškolskih ustanova Preuzmi
Adresar privatnih predškolskih ustanova u AP Vojvodini Preuzmi

05.06.2019