media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколске установе у АП Војводини

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009), уређене су основе система предшколског васпитања и образовања. Предшколско васпитање и образовање остварује се на основу предшколског програма који доноси предшколска установа у складу са општим основама предшколског програма које доноси Национални просветни савет.
Као део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању, уведен је програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања у години пред полазак у основну школу у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци. Родитељи су дужни, почев од школске 2006/2007. године, да упишу дете ради похађања припремног предшколског програма.
Васпитно-образовни рад у предшколским установама остварује се на српском језику, а за припаднике мањинских националних заједница – на језику мањинске националне заједнице. Васпитно-образовни рад може се изводити и на страном језику, а за лица која користе језик знакова – помоћу средстава тог језика.
Покрајински секретаријат за образовање утврђује услове за оснивање и почетак рада предшколске установе у сарадњи са органима локалне самоуправе. Услови за оснивање, почетак рада као и за обављање делатности јесу да предшколска установа обезбеди: довољан број деце, програм, простор, опрему, средства за реализацију васпитно-образовног рада, васпитаче и стручне сараднике у складу с прописаним стандардима, средства за оснивање и рад, те хигијенско-техничке услове у складу са законом.

Адресар предшколских установа и основних школа које реализују припремни предшколски програм Преузми

Адресар приватних предшколских установа у АП Војводини Преузми

27.10.2017