media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Основне школе у АП Војводини

Основно образовање у АП Војводини јесте обавезно и за њега се не плаћа школарина. У АП Војводини образовање и васпитање у основним школама одвија се на шест наставних језика: српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику, као и двојезички – на српском и на неком од језика мањинских националних заједница. Изборна настава – матерњи језик са елементима националне културе – изводи се, поред наведених језика и на украјинском и на ромском језику.
Наставни планови и програми структурирани су тако да ученици добију широко опште образовање. Појединачна интересовања подстичу се додатном наставом и радом у секцијама, а за ученике слабијег успеха организује се допунска настава. У школама, у којима за то постоје услови, организован је и продужени боравак.
На подручју АП Војводине раде 344 редовне основне школе и 224 издвојена одељења (делови ван седишта) у свих 45 општина у АП Војводини.
Посебна пажња поклања се образовању деце ометене у развоју. На територији АП Војводине ради 13 основних школа за ученике ометене у развоју. Такође, у 58 редовних школа постоје одељења за њихово образовање.
У АП Војводини постоји и 21 музичка школа, као и две балетске школе.
Такође, у Новом Саду, Сомбору и Суботици раде школе за образовање и васпитање одраслих, а одељења за те потребе постоје и у једној редовној школи.

Регистар установа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Основне школе на територији АП Војводине Преузми
Приватне основне школе на територији АП Војводине Преузми

19.04.2018