media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Основне школе у АП Војводини

Основно образовање у АП Војводини јесте обавезно и за њега се не плаћа школарина.

Наставни планови и програми структурирани су тако да ученици добију широко опште образовање. Појединачна интересовања подстичу се додатном наставом и радом у секцијама, а за ученике слабијег успеха – организује се допунска настава. У школама, у којима за то постоје услови, организован је и продужени боравак.

На подручју АП Војводине раде 344 редовне основне школе и 224 издвојена одељења (делови ван седишта) у свих 45 јединица локалних самоуправа у АП Војводини. Посебна пажња поклања се образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. На територији АП Војводине има 13 основних школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Такође, у 41 редовној основној школи постоје одељења за њихово образовање, а у свим основним школама постоји могућност и за инклузивно образовање. У АП Војводини раде 21 музичка школа и две балетске школе. У Новом Саду и Сомбору раде школе за образовање и васпитање одраслих, а одељења за те потребе постоје и у 20 редовних основних школа.

У основним школама на територији АП Војводине, поред наставе на српском језику, настава се остварује и на још пет језика (мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски). Поред редовне наставе на наведеним језицима, ученицима је омогућено и изучавање мађарског, словачког, румунског, русинског и хрватског језика, као и још шест језика (украјински, буњевачки, ромски, бугарски, македонски и чешки), што је укупно једанаест језика у оквиру изборне наставе – Матерњи језик / говор са елементима националне културе.

Регистар установа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Основне школе на територији АП Војводине Преузми
Приватне основне школе на територији АП Војводине Преузми


Правилник о школском календару за основне школе у АПВ за 2019/2020
Школски календар за основне школе у АПВ за 2019/2020

03.06.2019