media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Avizarea conținutului și aspectului sigiliului

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) este competent pentru avizarea conținutului și aspectului sigiliului organului Provinciei Autonome, organelor unităților autoguvernării locale și al titularilor de autorizații publice care își au sediul în teritoriul Provincia Autonomă Voivodina. De asemenea, Secretariatul ține evidența sigiliilor care conțin date privind avizarea achiziției sigiliilor, numărul de exemplare a sigiliilor, data de începere a utilizării sigiliilor, sigiliile distruse, dispărute și pierdute, precum și cu privire la amprenta sigiliului.

Organul Provinciei Autonome, organul unității autoguvernării locale și titularii de autorizații publice care își au sediul în teritoriul P.A. Voivodina, prezintă Secretariatului cerere pentru avizarea conținutului și aspectului sigiliului.

Cu privire la cerere, Secretariatul decide cel târziu în termen de trei zile de la data primirii cererii la biroul de primire al Registraturii.

În conformitate cu legea, sigiliul conține: denumirea și stema mica a Republicii Serbia, denumirea Provinciei Autonome, precum și denumirea și sediul organului, respectiv organizației (de ex. Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina, Comuna Irig, Irig, în mijlocul sigiliului se află stema mică a Republicii Serbia). În cazul în care textul sigiliului se scrie şi în limba şi grafia comunităţilor naţionale minoritare, textul sigiliului în limba sârbă, cu grafie chirilică, se scrie în fiecare cerc deasupra Republicii Serbia, iar textul în limba şi grafia comunităţilor naţionale minoritare se scrie în continuarea fiecărui cerc, inclusiv sediul organului. Conţinutul sigiliului mic este acelaşi şi este scris în acelaşi mod ca şi conţinutul sigiliului mare. Pe sigiliul mic, denumirea organului de stat şi a altui organ poate fi prescurtată, în aşa mod ca din textul prescurtat să se vadă fără echivoc cui aparţine sigiliul.
Textul sigiliului organelor şi serviciilor provinciale pe care le înfiinţează P.A. Voivodina, se scrie în cercuri concentrice în jurul stemei mici a R.S., stemei şi stemei tradiţionale a P.A. Voivodina, care se pun la dreapta de stema R.S.

În baza legii este stabilit şi conţinutul sigiliului: sigiliul are formă de cerc în mijlocul căruia este stema mică a Republicii Serbia. Textul sigiliului se scrie în cercuri concentrice în jurul stemei Republicii Serbia, şi anume, în limba sârbă, cu grafie chirilică, iar în teritoriul în care sunt în uz oficial şi limba şi grafia persoanelor aparţinând comunităţilor naţionale, se scrie şi în limbile şi grafiile respective, în conformitate cu legea şi statutul oraşului, respectiv comunei.
Diametrul sigiliului mare, care se scrie doar în limba sârbă, grafia chirilică, este de 32 mm, iar sigiliul al cărui text se scrie în limba sârbă, grafia chirilică și în limbile și grafiile comunităților naționale minoritare poate avea diametrul între 40 mm şi 60 mm. Diametrul sigiliului mic nu poate fi mai mic de 20 mm, nici mai mare de 28 mm.
Semnatarii cererii, în conformitate cu legea, pot avea mai multe exemplare ale sigiliului care trebuie să fie identice după conținut și mărime. Fiecare exemplar al sigiliului se marchează cu număr curent, cifra romană care se află sub stema mica a Republicii Serbia (între stema mica a Republicii Serbia și sediului semnatarului cererii).
Sigiliul organului de stat și al altor organe, respectiv al organizației îl poate grava doar atelierul de gravare a ștampilelor care are autorizația Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Serbia, și anume în baza deciziei Secretariatului, prin care s-a dat aviz la conținutul și aspectul sigiliului.

Sigiliul care a devenit necorespunzător din cauza uzării, deteriorării, modificarea orânduirii organelor de stat și a altor organe (de ex. încetarea activității organului sau anularea unității interne), respectiv încetarea efectuării autorizațiilor publice, se scoate din uz și se anulează. Anularea sigiliului o face comisia organului respectiv şi asupra acestui fapt informează Secretariatul.

Dispariţia sau pierderea sigiliului se anunţă imediat Secretariatului şi se declară nul în " Buletinul oficial la Provinciei Autonome Voivodina", în termen de trei zile de la luarea la cunoştiinţă cu privire la dispariţia sau pierderea sigiliului. Sigiliu dispărut sau pierdut se consideră sigiliul care nu este accesibil persoanei autorizate pentru păstrarea şi folosirea sigiliului. Sigiliul dispărut şi pierdut se consideră nul din data anunţului făcut la organul competent pentru avizare. În cazul găsirii lui ulterioare - sigiliul va fi anulat.

Pentru încălcarea dispoziţiilor de lege invocate este prevăzută pedeapsa cu închisoare şi amenzi (vezi Legea privind sigiliile oraganelor de stat şi ale altor organe).

Controlul aplicării dispoziţiilor acestei legi, cu excepţia părţii care se referă la activitatea atelierelor de gravare a sigiliilor, îl exercită Ministerul pentru Administraţia de Stat şi Autoguvernarea Locală, prin intermediul inspecţiei administrative

LEGEA PRIVIND SIGILIUL ORGANELOR DE STAT ŞI AL ALTOR ORGANE (“Monitorul oficial al RS”, nr. 101/07)

Evidenţe oficiale

Informaţii necesare cu privire la avizarea conţinutului şi aspectului sigiliului puteţi obţine de la Bojana Makivić (biroul 63a/I, telefon 487-4373) şi Dijana Katona, consilier superior – şef de departament (biroul 63/I, telefon 487-4427).

04.02.2021