media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Афирмација мултикултурализма и толеранције

Пројекат Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, чији је првенствени циљ неговање културног диверзитета и развијање духа међуетничке толеранције код грађана АП Војводине, успешно се реализује од 2005. године. Носилац овог пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а реализује се у сарадњи с многим домаћим и иностраним организацијама и установама. Пројекат је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у АП Војводини. Обухвата мноштво потпројеката и манифестацијама које се одржавају на територији целе АП Војводине укључује разне активности више хиљада ученика војвођанских основних и средњих школа.

Основни циљ овога пројекта јесте умиривање међунационалних тензија, а дугорочно – развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана АП Војводине, а уз ангажовање свих релевантних актера.

Предмет пројекта је неговање и развијање вредности мултиетничког и мултикултуралног друштва АП Војводине, као модерне европске регије, на основама отвореног демократског друштва заснованог на владавини права, а активности пројекта усмерене су ка младима, пре свега узраста од 14 до 19 година, обухваћеним вишим разредима основне школе и свим разредима средње школе. Непосредни ефекти пројекта превасходно би требало да се односе на саме учеснике у пројекту, али и на све оне субјекте који ће посредно или непосредно бити укључени у реализацију овог пројекта. Имајући у виду да пројекти подразумевају укључивање и непосредан контакт више хиљада младих, реализација пројекта посредно би имала утицаја и на ширу популацију у АП Војводини.

Свака од досадашњих фаза реализације пројекта разликовала се по обиму и структури. Важно је поменути најобимније и најважније потпројекте и активности досадашњих фаза:

Телевизијски Квиз „Колико се познајемо” – ученика средњих школа
Потпројекат представља организацију квиз-такмичења у знању о историји и култури мањинских националних заједница с простора АП Војводине. Учесници квиза су екипе из средњих школа с територије целе Покрајине.
Циљ потпројекта јесте едукација становништва, пре свега младих, о заједничкој историји и култури различитих мањинских националних заједница које живе у АП Војводини, стварање услова за овакву едукацију масовним укључењем ученика средњих школа из АП Војводине и омогућавањем преноса такмичања у медијима.
Од почетка реализације у протеклих тринаест циклуса квиз-такмичења (почев од 2006. године) учествовало је 659 екипе са 2.609 такмичара и близу 30.000 гледалаца – навијача школа које су екипе представљале.

Одложено гледање емисија 13. циклуса квиз такмичења
Квиз „Колико се познајемо“ – Публикација за припрему такмичара

„Камп без граница, Кањижа“
У овиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже организују манифестацију „Камп без граница, Кањижа” чији је првенствени циљ афирмација позитивних вредности мултикултурализма и промовисање међусобног суживота заједница с територије АП Војводине.
Основна идеја потпројекта јесте пружање прилике ученицима средњих школа с територије целе Војводине да се у оквиру више четвородневних кампова друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања. Специфичност овог потпројекта огледа се у томе што су екипе мешовите по својој полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту, чиме јачају међусобну повезаност и поверење.
Камп је замишљен као место на коме је – поред надметања – организован пратећи програм и креативне радионице с циљем међусобног упознавања, превазилажења етничких предрасуда и јачања међунационалног поверења.
Од почетка реализације манифестације у 2015. години учествовало је 696 такмичара из 72 средње школе из Војводине.

Остале активности на реализацији пројекта

„Едукативно путовање”
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, као носилац Пројекта, сваке године организује едукативно путовање за најуспешније учеснике пројекта – ученике и њихове професоре.
Концепт путовања прати основне циљеве Пројекта служи афирмацији вредности Пројекта и упознавању људи и простора, културолошки блиских АП Војводини.
Специфични циљеви путовања су блуже упознавање учесника са културом и традицијом етничких заједница који живе или су живели на територији АП Војводине, а путем посета регионима и матичним земљама појединих народа, као и културно-историјским знаменитостима и институцијама које се баве очувањем идентитета.
Од 2006. године, најуспешнији учесници Пројекта имали су прилике да упознају следеће градове: Будимпешту, Братиславу, Беч, Берлин, Минхен, Салцбург, Грац, Пасау, Улм, Дрезден, Стразбур, Брисел, Рим, Барселону, Праг, Краков, Вроцлав, Љубљану, Марибор, Кошице, Темишвар, Брашов, Клуж, Сибиу, градове северне Италије – Венецију, Падову, Болцано, Верону, Трст као и многе значајне институције – Европски Парламет, Савет Европе, Канцеларију Дунавског бироа у Немачкој, Универзитете у Болоњи и Болцану.

Учесници едукативног путовања

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
У оквиру Пројекта, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је дана 25.02.2019. године расписао Конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години.
Конкурс је био расписан на износ од 14.000.000,00 динара.
Средства су планирана за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2019. години, намењених нарочито за:
• очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната;
• заштиту и презентацију фолклорног наслеђа;
• стварање услова за развој културе, науке и уметности;
• неговање и подстицање народног стваралаштва;
• представљање културних добара од изузетног значаја;
• књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво,меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
• конференције, турнире, скупове и слично, којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
• неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;
• сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.
• пројекте који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих
• унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности
На Конкурс је у 2019. години пристигло 307 пријава од којих је 288 било валидно. Средства су додељена по основу 139 пријава.

Резултати Конкурса у 2019. години

Активности у оквиру пројекта из ранијих фаза реализације
Поред наведених, у оквиру пројекта реализовано је мноштво потпројеката и активности:

• Спортска такмичења с додатним садржајима „Куп толеранције”
• Музејска изложба „Завичај на Дунаву - суживот Немаца и Срба у Војводини”
Музејска изложба „Живети заједно” – суживот Срба и Мађара – мобилна форма
• Конкурс за аматерску фотографију „Богатство различитости”
• „Заједно” – документарни ТВ серијал
• Медијска кампања – Мултикултурализам у АП Војводини
• Презентације мањинских националних заједница „Етно-дан“
• Истраживање „Евалуација стања међуетничких односа код младих у АП Војводини“
Пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини” јесте акција Покрајинске владе трајног карактера. Извршна власт у покрајини препознала је проблем и предузела је потребне акције и мере у виду овог пројекта. Иницијатива је морала кренути од извршне власти, али је основна идеја, од самог почетка реализације ове акције да пројектне активности прерасла у васпитно-образовни процес чија ће реализација бити у потпуности поверена релевантним субјектима у АП Војводини.
С друге стране, један од циљева ове акције јесте и тај да се подстакне позитиван друштвени тренд ангажовања свих релевантних актера на афирмисању и промоцији вредности од значаја за културни идентитет АП Војводине.

Контакт:
Бојан Грегурић
Самостални саветник за остваривање равноправности националних мањина – националних заједница
имејл: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

23.12.2019