media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Афирмација мултикултурализма и толеранције

Пројекат Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, чији је првенствени циљ неговање културног диверзитета и развијање духа међуетничке толеранције код грађана АП Војводине, успешно се реализује од 2005. године. Носилац овог пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а реализује се у сарадњи с многим домаћим и иностраним организацијама и установама. Пројекат је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у АП Војводини. Обухвата мноштво потпројеката и манифестацијама које се одржавају на територији целе АП Војводине укључује разне активности више хиљада ученика војвођанских основних и средњих школа.

Основни циљ овога пројекта јесте умиривање међунационалних тензија, а дугорочно – развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана АП Војводине, а уз ангажовање свих релевантних актера.

Предмет пројекта је неговање и развијање вредности мултиетничког и мултикултуралног друштва АП Војводине, као модерне европске регије, на основама отвореног демократског друштва заснованог на владавини права, а активности пројекта усмерене су ка младима, пре свега узраста од 14 до 19 година, обухваћеним вишим разредима основне школе и свим разредима средње школе. Непосредни ефекти пројекта превасходно би требало да се односе на саме учеснике у пројекту, али и на све оне субјекте који ће посредно или непосредно бити укључени у реализацију овог пројекта. Имајући у виду да пројекти подразумевају укључивање и непосредан контакт више хиљада младих, реализација пројекта посредно би имала утицаја и на ширу популацију у АП Војводини.

Свака од досадашњих фаза реализације пројекта разликовала се по обиму и структури. Важно је поменути најобимније и најважније потпројекте и активности досадашњих фаза:

Спортска такмичења с додатним садржајима „Куп толеранције”
„Куп толеранције” представља организацију спортских такмичења, с додатним културним садржајима, у којој учениници основних и средњих школа из АП Војводине учествују у пет популарних екипних спортова, по куп-систему, у седам градова АП Војводине.
Пажња је првенствено усмерена ка младима, као главној циљној групи, и сарадњом са образовним установама из целе АП Војводине постигнута је велика масовност, чиме је омогућено да основна порука Пројекта допре до великог броја младих људи. Уз спортска такмичења, организује се и целодневни пратећи културно-забавни програм за све учеснике такмичења.

Телевизијски Квиз „Колико се познајемо” – ученика средњих школа
Потпројекат представља организацију квиз-такмичења у знању о историји и култури мањинских националних заједница с простора АП Војводине. Учесници квиза су екипе из средњих школа с територије целе Покрајине.
Циљ потпројекта јесте едукација становништва, пре свега младих, о заједничкој историји и култури различитих мањинских националних заједница које живе у АП Војводини, стварање услова за овакву едукацију масовним укључењем ученика средњих школа из АП Војводине и омогућавањем преноса такмичања у медијима.

Музејска изложба „Завичај на Дунаву - суживот Немаца и Срба у Војводини”
Активност подразумева израду музејске изложбе и организацију гостовања у неколико градова Европе (Улм, Брисел...) и АП Војводине. Циљеви активности су афирмација позитивних вредности из заједничке историје два народа, прожимања и међусобних културних утицаја Срба и Немаца, као значајног доприноса историјским и европским искуствима у развоју мултикултурализма и мултиетничке толеранције.

Музејска изложба „Живети заједно” – суживот Срба и Мађара – мобилна форма
Потпројекат подразумева реализацију изложбе која на оригиналан, модеран и мултимедијалан начин приказује теме из заједничке историје и културе и из тога произашла прожимања и утицаје припадника српске и мађарске заједнице у АП Војводини.

„Богатство различитости”
Ова активност обухвата расписивање конкурса за аматерску фотографију на тему мултикултуралности АП Војводине, избор најквалитетнијих радова које оцењује стручни жири, као и организовање изложби пристиглих радова на више локација у АП Војводини.
Непосредан циљ ове активности јесте скретање пажње јавности на циљеве пројекта обавештавањем о конкурсу,те најава поставки изложбе, односно гостовања чиме се посредно, путем модерног уметничког израза, промовише мултикултурализам као вредност АП Војводине.
Изложбу су могли видети посетиоци ЕГЗИТ фестивала, а посетила је и многа места у АП Војводини у оквиру „Брод – Театра”.

„Заједно” – документарни ТВ серијал
„Заједно” представља документарну серију која на оригиналан начин обрађује и представља различитости АП Војводине, као и заједнички живот и обичаје њеног становништва.
Документарна серија „Заједно” филмским и музичким записима презентује заједничку историју, прожимања и утицаје, сличности и разлике мањинских националних заједница, односно војвођанску мултиетичност. Циљ њеног телевизијског приказивања јесте допринос систематској едукацији становништва, посебно младих, те боље међусобно упознавање, разумевање, заједнички живот и толерантнији односи.

Медијска кампања – Мултикултурализам у АП Војводини
Потпројекат представља медијску промоцију и наглашавање идеја мултикултурализма и толеранције као универзалних вредности сваког друштва путем различитих форми медијског представљања, а посредством кратких порука поменуте тематике. Реализује се путем принт-кампање (израда штампаног промотивног материјала), телевизијске и радио кампање и путем активности у вези с промовисањем и обавештавањем јавности о активностима Пројекта.

Етно-дан
Потпројекат „Етно дан” подразумева осмишљавање и организовање серије презентација мањинских националних заједница које живе у АП Војводини са својим фолклорним, културним, историјским, гастрономским и другим карактеристикама, које реализују ученици основних школа у АП Војводини, као и обуку наставних кадрова за самосталну реализацију презентација.
Циљеви потпројекта „Етно дан” јесу унапређивање свести и знања о различитости културе, фолклора, историје и др. Код различитих мањинских националних заједница које живе у АП Војводини, и прихватање те различитости као предности и богатства ових простора.

Евалуација стања међуетничких односа код младих у АП Војводини
Евалуација стања међуетничких односа код младих у АП Војводини реализује се стручним и систематским праћењем и евалуацијом тренутног стања међуетничких односа међу младима у АП Војводини, као и увођењем механизама праћења стања у образовним институцијама, те обуком кадрова за самосталну евалуацију стања.

„Камп без граница, Кањижа“
У овиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже организују манифестацију „Камп без граница, Кањижа” чији је првенствени циљ афирмација позитивних вредности мултикултурализма и промовисање међусобног суживота заједница с територије АП Војводине.
Основна идеја потпројекта јесте пружање прилике ученицима средњих школа с територије целе Војводине да се у оквиру више четвородневних кампова друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања. Специфичност овог потпројекта огледа се у томе што су екипе мешовите по својој полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту, чиме јачају међусобну повезаност и поверење.
Камп је замишљен као место на коме је – поред надметања – организован пратећи програм и креативне радионице с циљем међусобног упознавања, превазилажења етничких предрасуда и јачања међунационалног поверења.

Остале активности на реализацији пројекта
„Едукативно путовање”

Покрајински секретаријатза образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, као носилац Пројекта, сваке године организује едукативно путовање за најуспешније учеснике пројекта – ученике и њихове професоре.
Концепт путовања прати основне циљеве Пројекта служи афирмацији вредности Пројекта и упознавању људи и простора, културолошки блиских АП Војводини. Од 2006. године, најуспешнији учесници Пројекта имали су прилике да упознају следеће градове: Будимпешту, Братиславу, Беч, Берлин, Минхен, Салцбург, Грац, Пасау, Улм, Дрезден, Стразбур, Брисел, Рим, Барселону, Праг, Краков, Вроцлав, Љубљану, Марибор, градове северне Италије – Венецију, Падову, Болцано, Верону, Трст као и многе значајне институције – Европски Парламет, Савет Европе, Канцеларију Дунавског бироа у Немачкој, Универзитете у Болоњи и Болцану.

Учесници едукативног путовања

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
У оквиру Пројекта, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини.

По основу Конкурса, средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења и асоцијација, које служе за афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у АП Војводини, намењених нарочито за:
• унапређивање продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет-презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијимакао и других облика медијских активности;
• издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;
• организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних скупова;
• организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.

Укључени актери
Организација пројекта у периоду од 2005. године захтевала је непосредан контакт с младима, као главном циљном групом и њихово активно учешће у активностима:
• На такмичењима потпројекта „Куп толеранције” у свакој од претходних фаза Пројекта, у просеку се такмичило преко три хиљаде такмичара из више од 140 војвођанских основних и средњих школа, што чини више од двадесет хиљада директних учесника спортских такмичења, од почетка реализације пројекта.
• У трећем и четвртом циклусу Квиза „Колико се познајемо”, активно је учествовало 368 такмичара из 92 средње школе с територије АП Војводине (83% укупног броја средњих школа у покрајини), а свака од четрдесет квиз-такмичења пратило је око двеста навијача школа, што даје укупан број од око осам хиљада гледалаца током трајања такмичења. Одржана су 24 квалификациона такмичења у 12 места у АП Војводини и 16 у телевизијском студију. У до сада одржаних седам циклуса квиза, учествовало је преко 1900 такмичара а снимљено је и емитовано 118 емисија квиза.
• Од 2007. године, „Етно дан” одржан је у више од 80 основних школа,а активностима је било обухваћено више од осам хиљада ученика из четристо одељења.
• Реализацијом потпројекта „Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини” обухваћено је више од четири хиљаде ученика основних и средњих школа и првој фази истраживања, док је у другој фази анкетирано близу 9000 ученика средњих школа у Војводини.

Приликом реализације Пројекта посебна пажња се поклања проналажењу спонзора одређених активности које су у његовом оквиру. Поред финасијског аспекта, битно је нагласити и друштвено одговорно ангажовање привредних субјеката у АП Војводини, као део опште стратегије Пројекта. До сада је остварена сарадња с многим привредним субјектима. Евидентан је значајан пораст интересовања и спремност привредних субјеката за дугорочну сарадњу на афирмисању циљева и идеја Пројекта различитим облицима подршке и спонзорства.
Знатна средства за финансирање трошкова Пројекта, поред редовног финасирања из Буџета АП Војводине, обезбеђена су и из донација и путем спонзорстава.

Пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини” јесте акција Покрајинске владе трајног карактера. Извршна власт у покрајини препознала је проблем и предузела је потребне акције и мере у виду овог пројекта. Иницијатива је морала кренути од извршне власти, али је основна идеја, од самог почетка реализације ове акције да пројектне активности прерасла у васпитно-образовни процес чија ће реализација бити у потпуности поверена релевантним субјектима у АП Војводини.
С друге стране, један од циљева ове акције јесте и тај да се подстакне позитиван друштвени тренд ангажовања свих релевантних актера на афирмисању и промоцији вредности од значаја за културни идентитет АП Војводине.

Контакт:
Бојан Грегурић
Самостални саветник за остваривање равноправности националних мањина – националних заједница
имејл: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

Ерих Седлар
имејл: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs
021 487 4713

04.06.2019