media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sectorul pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere

În sfera de atribuții a Sectorului pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere sunt problemele din domeniul exercitării drepturilor minorităților naționale - comunităților naționale în Provincia Autonomă Voivodina și activitățile de traducere scrisă și orală pentru nevoile organelor provinciale.
În acest sector se efectuează activități din domeniul exercitării, protecției și avansării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale în P.A. Voivodina; activități de pregătire și desfăşurare a proiectelor în domeniul culturii, învățământului, informării, uzului oficial al limbii și grafiei, întreţinerea relațiilor interregionale, păstrarea și cultivarea toleranței interetnice, precum și alte activități de importanță pentru exercitarea drepturilor minorităților naționale – comunităților naționale. Se realizează cooperarea cu asociații și se acordă ajutor asociațiilor de cetățeni, persoanelor aparținând comunităților naționale minoritare și altor asociații de cetăţeni ale căror proiecte sunt destinate exercitării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale și păstrării și cultivării toleranței interetnice. Se urmărește activitatea și se realizează cooperarea cu consiliile naționale ale comunităților naționale, se realozează cooperarea cu instituțiile științifice și alte instituții care se ocupă de examinarea și urmărirea exercitării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, precum și cooperarea cu organele competente pentru domeniul drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, organele administrației provinciale și organele unităților autoguvernării locale în efectuarea activităților din sfera de atribuții a Sectorului.
În Sectorul pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere, ca unități interne restrânse, există două departamente, și anume Departamentul pentru exercitarea drepturilor minorităților naționale – comunităților naționale și Departamentul pentru activități de traducere.

Mai detaliat despre activități:
Cofinanţarea comunităţilor etnice
Ajutor financiar consiliilor naţionale
Adresele consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina

Pentru informații referitoare la supravegherea aplicării legii și a altor reglementări prin care se stipulează uzul oficial al limbilor uzul oficial al limbilor și grafiilor comunităților naționale minoritare, vă puteți adresa lui Adrian Borka, consilier independent pentru supraveghere şi inspecţie pentru uzul oficial al limbii şi grafiei (biroul 65/I, numărul de telefon 021/487-4608).

Departamentul pentru activități de traducere

naționale – comunităților naționale, care sunt în uz oficial în activitatea organelor Provinciei Autonome Voivodina și anume în maghiară, slovacă, română, ruteană și croată, și activități de traducere din limbile menționate în limba sârbă. Pe lângă acestea, se traduc textele din limba sârbă în limba engleză, respectiv din limba engleză în limba sârbă. De asemenea se face lectura materialelor în limba sârbă.
Se traduc reglementări și alte documente, actele care se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", publicațiile pentru nevoile Guvernului Provincial și ale Adunării Provinciei Autonome Voivodina și pentru nevoile organelor provinciale, precum și alte materiale. Se asigură traducerea simultană la ședințele Adunării P.A.V., la conferințe și întruniri cu participanții străini, precum și traducerea consecutivă cu ocazia întâlnirilor interregionale.
Ca unități organizatorice interne restrânse în Departamentul pentru activități de traducere există Secția pentru limbi străine, Grupa pentru limba maghiară, Grupa pentru limba ruteană, Grupa pentru limba slovacă, Grupa pentru limba română și Grupa pentru limba croată și activități de lectură.

Informaţii cu privire la limbile: maghiară, slovacă, română şi ruteană, puteţi obţine de la Mackó Zsuzsanna, şefa Departamentului pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi activităţi de traducere (biroul 67/I, telefon: 487 44 39).

Informaţii cu privire la lectura materialelor în limba sârbă, precum şi la traducere când este vorba despre limba croată şi limba engleză, puteţi obţine de la Milošu Zubac, şeful Departamentului pentru lectură şi activităţi de traducere (biroul 26/II, telefon: 487 47 46).

Îndrumarea privind modul de activitate a Departamentului pentru activități de traducere

15.01.2020