media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о резултатима конкурса

Обавештење о резултатима Конкурса за дотације организацијама етничких заједница и Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама, oчекујемо да ће резултати конкурса бити познати и објављени после 20. маја.
Исплата додељених средстава врши се у складу са ликвидним могућностима буџета АПВ до краја 2013. године.

25.04.2013