media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о поништавању Конкурса о додели стипендија ученицима припадницима ромске националне заједнице

ПОНИШТАВА СЕ Конкурс за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на територији АПВ, припадника ромске националне заједнице за школску 2013/2014. годину, који је Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао и објавио у дневном листу Дневник 18. 09. 2013. године и „Службеном листу АПВ“ број 35/2013.

25.09.2013