media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Традиционални називи насељених места

Постављена је база традиционалних назива насељених места на службеним језицима у АП Војводини.
Обезбеђено је претраживање на основу општина и језика у службеној употреби.

Подаци су обрађени на основу следећих прописа:
Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места у Војводини ("Службени лист АПВ", број 12/2003, 32/2013)
Одлуке о утврђивању традиционалних назива градова, општина и насељених места на словачком језику ("Службени лист АПВ", број 13/2003)
Одлуке о утврђивању традиционалних назива градова, општина и насељених места на румунском језику ("Службени лист АПВ", број 12/2003)
Одлуке о утврђивању традиционалних назива општина и насељених места на русинском језику ("Службени лист АПВ", број 6/2006).

26.09.2013