media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати конкурса - образовни пројекти

Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АПВ за другу половину 2013.године

Корисници средстава су дужни да додељена средства на Конкурсу за програме/пројекте утроше најкасније до 31. 12. 2013. године, а неутрошена средства да врати буџету АП Војводине најкасније до 31.12.2013. године.
Невладина организација која нема отворен наменски динарски подрачун у Управи за трезор, има обавезу да то хитно отвори, а најкасније до 5. новембра 2013. године. Учесницима конкурса којима су одобрена средства, а који не буду отворили посебан наменски динарски рачун у наведеном року, неће бити пренета средства, односно сматраће се да им средства на Конкурсу нису ни додељена.

Уколико је дошло до померања рокова реализације програма/пројеката за које су добијена средства у односу на рокове које су назначене у конкурсној документацији, установе имају обавезу да о томе хитно обавесте секретаријат.

Резултати конкурса
Обавештење невладиним организацијама
Обавештење школама

10.10.2013