media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Мр Андор Дели посетио Екуменску хуманитарну организацију (ЕХО) из Новог Сада

Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели је, у уторак, 29.10.2013. године, посетио Екуменску хуманитарну организацију (ЕХО) из Новог Сада.
Том приликом се и укључио у реализацију дела обуке намењене директорима, наставницима, стручним сарадницима и педагошким асистентима у основним школама на територији АП Војводине, у оквиру програма "Увод у интеркултурално образовање", која се одржава у просторијама ЕХА у Новом Саду.
Приликом обраћања присутнима Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице је нагласио значај ове теме, поготово када се зна да смо део простора у којем живи велики број националних заједница, који говоре различитим језиком, имају различиту културу и специфичну микрокултуру и где је од изузетног значаја да се управо у школској средини стварају услови за интеркултурално окружење свих чинилаца образовања.
Програм "Увод у интеркултурално образовање" реализује се у периоду од 2013 до 2015. године и предвиђа укупно 30 обука за просветне раднике на територији АП Војводине. До сада је реализовано 10 обука којима је обухваћено 40 основних школа из јужнобачког и сремског округа, са укупно 139 учесника. Обуке имају за циљ развијање професионалних компетенција запослених у образовању за остваривање циљева интеркултуралног образовања и планирање интеркултуралних акција у својој средини, оснаживање учесника да делују као промотери и мултипликатори интеркултуралног учења у школи и шире. Од изузетног је значаја да се правилно схвати разлика између мултикултуралног и интеркултуралног образовања, препознају баријере у интеркултуралној комуникацији, али и развије спремност за сталну реализацију интеркултуралних акција у својој школи и окружењу.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице је овом приликом разговарао и са замеником директора, Робертом Бу и координаторком програма Тањом Стојковић о досадашњој успешној сарадњи између Екуменске хуманитарне организације и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, као и могућности за њено проширивање.30.10.2013