media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одлука о додели признања “Др Ђорђе Натошевић” за школску 2012/2013. годину

Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 12. априла 1996. године, установљено је Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' одредивши је као, тада једино аутентично покрајинско признање.
Признање које се додељује предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из АП Војводине, који су остварили изузетне резултате, у претходне две године у васпитно – образовном раду, у подручјима предшколског васпитања или образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, наставном процесу, раду са талентованом децом и ученицима, као и онима који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада и наставног садржаја, слободним активностима са децом предшколског узраста и ученицима, стручном усавршавању васпитача, наставника и сарадника, професионалној оријентацији ученика, сарадњи са родитељима, културној и јавној делатности и сарадњи са ужом и широм друштвеном заједницом, руковођењу, организацији и обезбеђивању квалитета рада установе, унапређивању толеранције и прихватањa различитости, инклузивног образовања и у другим областима у оквиру основне делатности.
Од установљења до ове године додељено је укупно 62 Признања.
Конкурс за доделу Признања «Др Ђорђе Натошевић» је јаван. За школску 2012/2013. годину био је отворен у периоду 01. до 30. септембра 2013. године.
Одбор за доделу Признања, који је именовала Влада АП Војводине, донео је одлуку о награђеним установама/појединцима на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе, односно појединаца. У једној години може да се додели највише пет признања, а оно се састоји од повеље, плакете и новчане награде.
На основу утврђеног броја бодова, Одбор за доделу признања «Др Ђорђе Натошевић», је донео одлуку о додели признања за школску 2012/2013. годину и то:

  • Основној школи „Свети Сава“ из Кикинде

  • Данијели Миличић Требатицки, васпитачу у ПУ „Радост“ у Србобрану

  • Милкици Краснић, наставнику биологије у Гимназији „Ј.Ј.Змај“ у Новом Саду

  • Весни Миљуш, наставнику биологије у ОШ „Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду

  • Мирјани Лазор, школском педагогу, стручном сараднику – педагогу у ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду

Овогодишњим добитницима Признање «Др Ђорђе Натошевић» ће се, по шеснаести пут, свечано доделити у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине, у уторак, 12. новембра 2013. године.

05.11.2013