media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конференција посвећена безбедности деце у установама образовања и васпитања у Војводини

У Скупштини АП Војводине, у организацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, одржана је конференција о безбедности деце у установама образовања и васпитања у АП Војводини, а поводом обележавања Светског дана детета.
Учеснике конференције поздравио је председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели и помоћник министра за средње образовање у Mинистарству просвете науке и технолошког развоја др Зоран Костић.
Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор подсетио је да се пре некoлико дана разговарало о толеранцији, јуче о раду омбудсмана, данас о безбедности деце у образовним установама, а у наредном периоду је тема родна равноправност, што показује у ком стадијуму се налази наше друштво.
„Зар је могуће да данас разговарамо о резултатима истраживања о насиљу у школама, а школу доживљавамо као други дом наше деце, место у коме се образују, место где родитељ са сигурношћу шаље своје дете“, рекао је Пастор и додао да је то проблем који мора да се стави у фокус јавности.
Председник Пастор је додао да је данашња ситуација недопустива, а да је сигнал да се са том ситуацијом нико не мири јесте чињеница да се о томе данас говори са амбицијом да се друштво врати у нормалне токове, те да свакако институције морају преузети одговорност, али је основно како код куће васпитати децу и да нема те институције која то може на себе да преузме.
Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић је истакао да смо сведоци свакодневних догађаја који немилосрдно осветљавају чињеницу да смо окружени насиљем.
„Наша деца су изложена вршњачком насиљу и насиљу одраслих. Поражавајући је податак, да је на годишњем нивоу чак 3.700 деце у нашој земљи жртва насиља, или да свако четврто дете трпи насиље својих вршњака. Насиље је, нажалост, заступљено у свим узрастима, у свим културама и што је посебно велики проблем: о насиљу се врло често ћути. У школи, као друштвеној институцији дефинишу се циљеви и начин њеног рада, јер школа је најважније место за социјализацију наше деце. Од одлучности и истрајности учитеља, наставника али и родитеља о примереном и цивилизованом понашању зависи ниво здравог окружења толико неопходан за срећу одрастања“, нагласио је председник Пајтић.
Јер, како је председник Владе Војводине још указао, поред школе у којој се пресликавају облици и односи који постоје у породици, родитељи су први учитељи вештине опхођења и дружења. Истакавши да је данашњи скуп само један од облика организоване борбе против насиља у којој појединац није сам, упутио је апел да будемо пример својој деци.
„Ми можемо да укажемо детету да се осећања могу исказивати на прхватљивији начин. Напор родитеља да препозна и смањи насилно понашање детета је улагање у његову здраву и мирну будућност", указао је др Бојан Пајтић поручивши да важнијег и пречег посла од оног што је безбедности деце немамо.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели навео је да се наше друштво са недовољно пажње односи према мерама које се предузимају у превенцији свих видова насиља у школама и образовању. Андор Дели сматра да је константно праћење стања у овој области од огромног значаја, као и размена стручног мишљења и ставова, јер само боља координација може да донесе резултате. Како је ресорни покрајински секретар још нагласио, правно формулисане идеје представљају само половину успеха. Други и битнији моменат успеха је њихова имплементација. Данашња конференција треба да укаже на могуће правце размиљшања и кораке које можемо предузети у заједничкој борби против свих облика насиља у школама.
Помоћник министра за средње образовање у Mинистарству просвете науке и технолошког развоја др Зоран Костић сматра да су рад и живот деце, ученика и запослених у безбедним условима нужан предуслов за квалитетно образовање и васпитање.
„Ова конференција и многи други скупови и активности, који се интензивно одржавају у Србији, показују да смо схватили колико је важно да организовано и без изузетка радимо на развијању нулте толеранције на насиље, на његовом спречавању и развијању позитивних вредности. Заштита од насиља, злостављања и занемаривања је на врху листе Mинистарства просвете науке и технолошког развоја. Управо због тога, стварајући услове да се насиље спречи и последице ублаже, донели смо закон који је јасно поставио ниво забране за насиље и дискриминацију, као и правилник и јасне процедуре за поступање, успоставили у установама тимове за заштиту од насиља и интензивирали дежурства. Реализујемо бројне активности, програме и акције и сарађујемо са бројним домаћим и међународним организацијама и удружењима, обучавамо наставнике, ученике и родитеље. Али истовремено, постављамо и питање да ли су сви упознати са прописима и да ли их поштују?“, навео др Костић који сматра да су управо оваква окупљања као данашње, места да се оваква питања стално износе и постављају, али и места за размену позитивних искуства из праксе.
„Насиље се не умањује, и нужно је да се одмах реагује и без одлагања. Не сме се кривица пребацивати на друге, већ свако мора у свом домену да допринесе највише што може уз активирање свих постојећих снага и ресурса друштва “, истакао је др Костић.
На конференцији о безбедности деце, представницима кључних институција у овој области, указано је на важност безбедности деце у установама образовања и васпитања. На конференцији су представљени резултати досадашњег рада у вези са безбедношћу деце на територији Војводине, а планирано је да се, кроз поделу одговорности, одреде прецизни наредни кораци.
На конференцији о безбедности деце у установама образовања и васпитања у АП Војводини, донето је неколико закључака.
Предлажено је Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице, да у сарадњи са школским управама, у школској 2013/2014. години, организује и одржи округле столове на тему безбедност деце у установама образовања и васпитања, на територији сваке школске управе. Препоручно је да се у локалним самоуправама образују радна тела у које ће бити укључени сви субјекти који могу допринети безбедности деце (представници локалне самоуправе, полицијске управе, центра за социјални рад, основних и средњих школа, предшколске установе, савета родитеља, невладиних организација) и други. Препоручено је том радном телу да, у складу са прописима, утврди мере за превенцију насиља и злостављања у установама образовања и васпитања и упутство о поступању у случају угрожености безбедности деце. И, на крају, предлажено је Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице, да информише Владу Војводине о закључцима конференције и да предложи образовање координационог тела за АП Војводину, чији би задатак био праћење спровођења закључених активности.
Учесници конференције били су представници свих локалних самоуправа у АП Војводини, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, начелници све три школске управе у АП Војводини, покрајински омбудсман, представници Полицијске управе у Новом Саду, представници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, представници домова ученика на територији АП Војводине, УНИЦЕФ-а, удружења родитеља и невладиних организација.Фото галерија
Избор: Биро за односе са јавношћу Владе АПВ

21.11.2013