media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Саопштење за јавност у вези планирања уписа у средње школе за 2014/2015 школску годину

Покрајински секретаријат за образовање управу и национале заједнице и школске управе са територије АП Војводине залажу се за одговоран приступ планирању уписа у средње школе за 2014/2015 школску годину
У циљу одговорног и крајње рационалног поступања приликом доношења Одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа чији је оснивач АП Војводина у школској 2014/2015. години, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице је заједно са школским управама са територије АП Војводине одржаo радни састанак, где је постигнут договор о потреби одговорнијег и озбиљнијег ангажовања јединица локалне самоуправе у процесу планирања и креирања уписне политике ученика првих разреда средњих школа у школској 2014/2015 години. Тим поводом, је покрајински секретаријат свим градским односно општинским управама и средњим школама на територији АП Војводине, упутио допис, којим су обавезани, да у циљу усклађивања потреба локалне средине са уписном политиком на нивоу АП Војводине, доставе предлог плана уписа ученика у први разред средњих школа у школској 2014/2015. години за територију њихове општине односно града.

У наведеном допису је наглашено да се приликом сачињавања предлога плана уписа води рачуна о реализацији плана уписа у средње школе у школској 2013/2014 години и о броју ученика осмог разреда у основним школама. Надаље треба узети у обзир и број ученика осмог разреда из суседних општина, који гравитирају ка средњим школама у њиховом граду, односно општини. Такође, наглашена је неопходност сагледавања стања дефицитарних и суфицитарних занимања на тржишту рада као и потреба привредих субјеката. Указано је и на потребу усклађивања планираних смерова са кадровским, просторним и техничким капацитетима школа.

Локалне самоуправе и средње школе су у обавези да предлог плана уписа доставе Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице најкасније до 20. децембра 2013. године, како би се благовремено могле наставити консултације са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и школским управама на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат сматра да благовремени, рационалан план уписа може у знатној мери да смањи ризик од накнадног укидања одељења и у значајној мери може допринети оптимализацији плана уписа за наредну школску годину.

11.12.2013