media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посета известилаца ПС СЕ Комитета за једнакост и не-дискриминацију

Мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице и Јанос Орос, помоћник покрајинског секретар за националне заједнице примили су у четвртак, 12. децембра 2013. године известилаца Комитета за једнакост и не-дискриминацију Парламентарне скупштине Савета Европе Ференца Калмара са делегацијом.
Чланови делегације су истакли циљ посете, а то је да се на лицу места упознају са постојећим системом права националних мањина у Војводини, њихово учешће у политичком животу на националном, регионалном и локалном нивоу, заштити језика, приступу образовања и права на информисање на мањинским језицима, као и да се идентификују примери добре праксе које могу бити евентуално препоручене у Парламентарној скупштини Савета Европе у оквиру посебног извештаја.
Мр Дели је детаљно информисао извесиоце ПС СЕ Комитета за једнакост и недискриминацију о положајима и правима националних заједница на територији АП Војводине и о употреби језика, са посебним освртом на образовање на језицима националних заједница. Истакао је важност сарадње са Националним саветима на пољу образовања пре свега у погледу малих оделења на мањинским наставним језицима, у погледу плана уписа у средње школе као и улогу Националних савета у управљању школа где се настава одвија на језику мањинске националне заједнице.
Ференц Калмар је у разговору нагласио да ће његов извештај после овог сусрета бити од значаја за ПС СЕ Комитета за једнакост и не-дискриминацију приликом састављања и разматрања њених извештаја о положају мањина и поштовању мањинских права у Европи и захвалио се домаћинима на њиховом доприносу у процесу прикупљања података.

13.12.2013