media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Стратешки план Еврорегије ДКМТ 2014-2020.

15. 01. 2014. године у административној згради Скупштине Жупаније Арад у Араду, Мато Грозница, подсекретар за образовање, управу и националне заједнице, предводио је делегацију која је учествовала на првом радном састанку радне групе за пројекте који се суфинансирају из фондова Европске Уније у организацији непрофитног јавног друштво ДКМТ.
У делегацији су били још и Александра Ристић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, Татјана Бањанин Пејић, помоћник Покрајинског секретара за спорт и омладину и Славко Матић, самостални стручни сарадник у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање.
Радна група је у Араду у оквиру радионице расправљала о темама из области образовања, културе, спорта и омладине, везано за израду Стратешког плана Еврорегије ДКМТ за програмски период 2014 – 2020. Договорено је да ће се на основу разговора у радионици, предложити заједнички пројекти из наведених области, а након евалуације ће бити извршен одабир пројеката који ће бити кандидовани за финансирање из ЕУ фондова као пројекти прекограничне сарадње.

20.01.2014