media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

"Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини" - Упитник и упутство за спровођење истраживања

Упутство за спровођење истраживања
Упутство за ученике
Упитници:
Упитник на српском језику
Упитник на мађарском језику
Упитник на словачком језику
Упитник на румунском језику
Упитник на русинском језику
Упитник на хрватском језику

23.01.2014