media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о отпремнинама за просветаре

Обавештавамо све установе основног и средњег образовања у АП Војводини да су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 5. фебруара 2014. године потписали Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2014. годину за исплату отпремнина запосленима којима је престао радни однос ради коришћења права на пензију у 2012. и 2013. години.
Министарство је извршило пренос прве транше за отпремнине у износу од 49.814.267,00 динара за основно образовање и 19.892.772,00 динара за средње образовање. Секретаријат је средства пренео основним и средњим школама 06. и 07. фебруара 2014. године по утврђеним списковима. Средства за основно образовање су исплаћена за 233 пензионера који су стекли право на отпремнину од 1. децембра 2012. до 30. августа 2013. године. За средње образовање средства су исплаћена за 92 пензионера који су стекли право на отпремнину од 1. децембра 2012. до 02. јула 2013. године, а све по утврђеним списковима. Квоте за основно и средње образовање утврдило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са захтевом Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.
Трансфер друге транше отпремнина вршиће се у складу са динамиком коју буде одредило Министарство финансија, а најкасније до 31. марта 2014. године.

07.02.2014