media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

10. Међународни сајам образовања „Путокази”

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице позива Вас да присуствујете Округлом столу на тему: „Изазови образовања на језицима националних заједница у основним и средњим школама на територији АП Војводине”, у петак, 28.02.2014. године, у 12,00 часова, у сали за конференције на првом спрату Мастер центра Новосадског сајма.
Учеснике конференције поздравиће мр Андор Дели, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице . На округлом столу ће учествовати Ленке Ердељ, директорка Педагошког завода Војводине, представници националних савета у Војводини и представници Завода за уџбенике, одељење у Новом Саду.
О конференији: Важност образовања на мањинским – матерњим језицима повезана је и са европским тенденцијама у области образовања и обавезује да се путем различитих видова подршке одржи и даље развија постојећи ниво језичке различитости образовања на територији АП Војводине како би бројне бенефиције које са собом носи вишејезичност и вишекултуралност могле да дођу до пуног изражаја у етнички хетерогеном друштву као што је наше. Матерњи језик има двоструку улогу – функцију развоја личности и функцију развоја идентитета.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, у складу са својом надлежношћу, организује и подржава све активности у погледу стварања оптималних услова за реализацију наставе на језицима националних заједница на територији АП Војводине, у сарадњи с националним саветима националних заједница, Педагошким заводом Војводине, Заводом за уџбенике, васпитно-образованим установама с територије АП Војводине.

Програм Сајма образовања

27.02.2014