media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Представљање пројекта Match do

У понедељак, 3.3.2014. године, у сали за конференције у Мастер центру, представљен је пројекат Match do – чији је носилац Отворени универзитет у Суботици. Циљ овог пројекта јесте да, у сарадњи с Националном службом за запошљавање и Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице, као партнерима, оснажи партнерство између заинтересованих страна у прекограничном региону, у области конкурентности и запошљивости.
На прес-конференцији били су присутни мр Андор Дели – потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, Мато Грозница – подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, Владимир Перовић – координатор сектора за пројектни менаџмент, Отворени универзитет у Суботици и мр Павле Будинчевић – програмски директор, Отворени универзитет у Суботици.
Присутне је поздравио мр Андор Дели и у свом говору истакао да је Отворени универзитет у Суботици, који пројекат Match do реализује путем IPA пројекта, позвао секретаријат да учествује у њему. Секретаријат има и улогу техничке подршке овог пројекта, јер – по речима покрајинског секретара – надлежност секретаријата јесте, између осталог, и планирање средњестручних профила, које се, нажалост, у већини случаја показало неефикасним, јер се испоставило да је велики раскорак између оног што се с једне стране нуди ђацима као вид образовног профила и с друге стране – оног што су потребе на тржишту рада. Само рад на терену показује чињенично стање – рекао је мр Дели.
Други важан аспект сарадње Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и Отвореног универзитета у Суботици јесте образовање одраслих. „Образовање одраслих јесте део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. Доношењем Закона о образовању одраслих, који је почео да се примењује од првог јануара 2014. године, стварају се услови за уређење образовања и целоживотног учења одраслих као дела јединственог система образовања у Републици Србији. На путу за прикључивање Србије Европској унији, овај закон је од изузетне важности.” – рекао је, између осталог, покрајински секретар.
У свом говору, мр Павле Будинчевић истакао је успешну сарадњу с Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице у овом прекограничном пројекту, где се секретаријат појављује као битна техничка подршка пројекта. Владимир Перовић, координатор сектора за пројектни менаџмент Отвореног универзитета у Суботици, представио је акциони план Match do пројекта и резултате округлих столова на тему испитивања тржишта рада и образовних дефицитарних профила, као и анкета које су се спроводиле у осам градова Србије.

04.03.2014