media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка ЈН ОП 2/2014

Јавна набавка услуге-штампање „Службеног листа АПВ“ у отвореном поступку ЈН ОП 2/2014
Понуда се сматра благовременим уколико је примљена по стране наручиоца до 2. јуна 2014. године до 10 часова.

Позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

29.04.2014