media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ревија кратког ђачког филма - FILMić 2014.

Реализација пројекта FILMić 2014. проистиче из Протокола о сарадњи Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, као и потпројекта „Дани информатике” у школама АП Војводине.
Смотра кратког ђачког филма FILMić 2014. за школску 2013/14. годину уврштена је у Календар такмичења и смотри за ученике основне и средње школе, a реализована је у суботу 31. маја на факултету Фимек – Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.
Циљ смотре кратког ђачког филма FILMić 2014. јесте да се промовише активна улога ученика у креирању медијских материјала и да се популарише овај вид дигиталне писмености у школи, сарадњом ученика с наставником-ментором на изради пројеката. Ученици основних и средњих школа, у тимовима до три ученика, учествовали су у смотри осмишљавањем сценарија, снимањем видео-записа и његовом обрадом у Windows Movie Maker-u.
Теме у овом циклусу биле су следеће:
1. Зaштитa живoтнe срeдинe – зaдaтaк свих нaс! (основна и средња школа);
2. Ја и моји пријатељи у борби против вршњачког насиља (основна школа и средња школа);
3. Интернет – виртуелна учионица и играоница (средња школа I–IV разреда).
Oргaнизaтoр и рeaлизaтoр FILMić-a je Цeнтaр зa рaзвoj и примeну нaукe, тeхнoлoгиje и инфoрмaтикe (ЦНTИ) уз пoдршку:

1.Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja;
2.Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe зajeдницe;
3.Фaкултeтa зa eкoнoмиjу и инжeњeрски мeнaџмeнт – Фимек.


На завршној манифестацији, помоћница секретара Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – Љубица Срђанов истакла је значај активности који реализује ЦНТИ у сарадњи са овим секретаријатом и са школама. Посебан акценат ставила је на васпитно поље, које представља незамењив фактор у развоју ученика.
У свом обраћању учесницима смотре проф. др Слободан Попов председник ЦНТИ је истакао да је значај радова у овом циклусу вишеструки: тимови су показали велико знање у примени информационе технологије, коришћењем камера и софтвера за монтажу и обраду филмова, те да могу добро да одговоре на задате теме (посебно када је реч о вршњачком насиљу, јер смо имали прилике да видимо како то изгледа из угла ученика), а не би требало занемарити и васпитну улогу ових активности (на креативан начин у слободно време), као и тимски рад ученика на пројектима.

Резултати

Основне школе

Прва награда

Тим – Teens4nature
Филмић – Када неки схвате, биће прекасно
Основна школа „Душан Јерковић”, Инђија
Ментор – Милијана Грковић
Ученици:
1. Joвана Недељковић VIII2
2. Милица Веселиновић VIII2

Друга награда
Тим – Противници насиља
Филмић – Стоп насиљу
Основна школа „Станимир Вељковић Зеле”, Бојник
Ментор – Далибор Тодоровић
Ученици:
1. Никола Петровић VIII4
2. Немања Денић VIII1

Трећа награда
Тим – My happy face (book)
Филмић – Виртуелни злочин
Основна школа „Сремски фронт”, Шид
Ментор – Наташа Миљановић
Ученици:
1. Милана Мишић VIII2
2. Николина Остојић VIII2
3. Ена Милковић VIII2

Специјалне награде
За режију

Тим – Филмска радионица
Филмић – Ко брзо суди, брзо се и каје
Основна школа „Бранко Радичевић”, Марадик
Ментор – Александар Рапић
Ученици:
1. Вања Станковић VIII1
2. Јовица Брадић VII1
3. Милица Кошчица VIII1

За монтажу
Тим – Горан Остојић
Филмић – Безбедност на интернету
ОШ „Горан Остојић”, Јагодина
Ментор – Владан Обрадовић
Ученици:
Јована Карличић VII2
Анастасија Маринковић VII3

За музичку обраду
Тим – Green team
Филмић – Заштита животне средине
Основна школа „Бранко Радичевић”, Седларе
Ментор – Татјана Благојевић
Ученици:
1. Милена Маринковић VIII1
2. Милан Маринковић VI1

За анимацију
Тим – LK1 TIM
Филмић – Заштита природне средине – задатак свих нас
Основна школа „Лаза Костић”, Нови Београд
Ментор – Мирјана Милановић
Ученици:
Марко Зорић VI1

Средње школе

Прва награда

Тим – 20. октобар
Филмић – Лет кроз интернет
Гимназија „20. октобар”, Бачка Паланка
Ментор – Десанка Брестовачки
Ученици:
Петар Томић I3
Маријана Козомора I3
Оливера Јуришин I1

Друга награда
Тим – Хичкок 007
Филмић – Глад
Гимназија „Велика Плана”, Велика Плана
Ментор – Снежана Милошевић
Ученици:
Маја Матејић II3
Марија Мирковић II3
Филип Чолаковић II3

Трећа награда
Тим – TRIPLE M
Филмић – Loading friends...Please wait
Електротехничка школа „Раде Кончар”, Београд
Ментор – Небојша Текић
Ученици:
Maркo Никoлић I8
Maркo Mилoсaвљeвић I8
Maркo Стeпић I8

Специјалне награде
За сценарио

Тим – Пет начина
Филмић – Како да спасимо Земљу
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац”, Ниш
Ментор – Силвана Ивковић
Ученици:
Андрија Радивојевић II5
Марио Дамњановић II5
Александар Стојов II5

За идеју
Тим – Кризни штаб
Филмић – Интернет виртуелна учионица и играоница
Рачунарска Гимназија „Смарт”, Нови Сад
Ментор – Маринко Спасојевић
Ученици:
Светозар Марчета III1
Игор Ћорић III1
Филип Петровић III1

Тим – Ципелићи
Филмић – Save the Nature
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
Ментор – Наташа Вуцелић
Ученици:
Гаља Ђорђевић III3
Лука Аксентијевић III3
Луна Александра Миловановић III3

06.06.2014