media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Kонференција под називом „Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања”

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, у сарадњи с Фондом „Европски послови” АП Војводине, у понедељак 02.06.2014. гoдине, с почетком у 10,30 часова, у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, организовао је конференцију под називом „Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања”.

Учеснике конференције, у име домаћина, поздравио је Мато Грозница, подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и Синиша Лазић, директор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине.
У свом поздравном говору подсекретар Мато Грозница, између осталог, рекао је: „Волео бих да истакнем успешну сарадњу између наших покрајинских органа у тежњи да преко овог Фонда што више подигнемо ниво образовања у Војводини, али и у Републици Србији. Поред осталог, један од видова помоћи Секретаријата за образовање, управу и националне заједнице јесте и могућност за бесплатно обучавање образовног кадра, како би се боље упознали, те учествовали и радили на пројектима којима би конкурисали код европских фондова. Такође, желимо да подстакнемо што бољу сарадњу локалних самоуправа са образовним институцијама које су под њиховим окриљем, за што успешнију реализацију заједничких пројеката. Улагање у просвету у исто време значи и улагање у нашу децу. Наш програм обухвата преко десет јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине и преко петсто заинтересованих појединаца из разних образовних институција. Изузетно је велико интересовање и међу просветним радницима из ученичких домова. Наш секретаријат ће, такође, као вид помоћи образовним институцијама, на основу предлога појединих институција образовања, израдити и каталог пројеката, који ће бити адекватно приручно средство за обуку свих заинтересованих из области образовања”, рекао је покрајински подсекретар.
Синиша Лазић директор Фонда „Европски послови” АП Војводине у свом поздравном говору истакао је важност и мисију Фонда и едукацијом у образовању, али – у скоријој будућности – и у јавним комуналним предузећима. По његовом мишљењу, на путу ка европској интеграцији Република Србија а самим тим и АП Војводина, имају изузетну прилику да се путем регионалне сарадње увелико укључе у заједничке пројекте из европских фондова. Наравно, износ средстава финансирања за поједине пројекте зависиће претежно од квалитета пројекта. Фонд је израдио план за период од 2015. до 2020. године. „Што се тиче улоге едукације у образовним институцијама, од великог је значаја да се прво образује база: а то су основне школе и средње школе, јер то је основа ка путу за високо школство”, рекао је директор Фонда. Том приликом истакао је и важност повезивања локалних самоуправа и образовних институција. „За успех у добијању средстава из ЕУ фондова за пројекте и њихову реализацију, неопходни су добри партнерски односи”, истакао је Лазић.
Љубица Срђанов, помоћница покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице у свом излагању говорила је о акционом плану АП Војводине за период од 2014. до 2020. године, где – по њеним речима – сви из образовних институција могу пронаћи своје путеве за даљи рад у образовно-васпитним установама и то уз доживотно усавршавање, управо путем пројеката из европских фондова. „У просветно-образовним пројектима је изузетно важно усклађивање с потребама привреде и друштва, а исто тако и истраживање тржишта рада. Овај модел се увелико користи у пракси у земљама Европске уније и то све у циљу образовања адекватног кадра, који ће моћи после одговарајућег школовања да се запосли, заснује радни однос”, рекла је госпођа Срђанов.
Тамара Глишић, млађа сарадница Фонда „Европски послови” АП Војводине, детаљно је представила могућности које нуди Европска унија путем разних видова програма и пројеката. „То је изузетно широка лепеза понуда. Врло су интересантне и oнлајн, илити виртуелне заједнице, где се на најлакши начин пружа могућност повезивања са иностраним институцијама и проналажење заједничких пројеката”, истакла је у својој презентацији Тамара Глишић.
У наставку конференције представљени су успешно реализовани пројекти, финансирани из ЕУ фондова у области образовања на територији АП Војводине, као на пример: Темпус програм (Економски факултет Суботица), ИПА програм прекограничне сарадње Румунија–Србија (Гимназија „Борислав Петров Браца”, Вршац) и ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија (Средња економска школа, Сомбор).
На конференцији под називом „Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања” присуствовало је око 150 заинтересованих из разних образовних институција с територије АП Војводине и локалних самоуправа. Своје пријаве за едукацију, даље сугестије и питања могу сви писменим или електронским путем доставити на адресу Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.

03.06.2014