media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Представљени најзначајнији резултати пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини”

23072013inkluzija03

„Пројекат - Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини, који је у нашој покрајини присутан од 2007. године, оцењен је од стране донатора као најквалитетније релазован“, саопштио је подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице Мато Грозница на данашњој конференцији за новинаре поводом представаљања најзначајнијих резултата остварених реализацијом овог пројекта.

Подсекретар је подсетио да је пројекат реализован у још неколико земаља у региону, и да је ова оцена стога још значајнија. Како је још указао, пројекат који је ресорни секретаријат покренуо пре седам година, значајан је и због тога што је успео да окупи велики број партнера: Савет за интеграцију Рома у АПВ, Удружење ромских студената у Новом Саду, Унија ромских студената, Нови Сад и Војвођански ромски центар за демократију у Новом Саду, основне и средње школе у АП Војводине, локална ромска удружења са територије АП Војводине, као и велики бој представника штампаних и електронских медија. Мато Грозница изнео је уверење да је постигнути успех резултат заједничког рада. Истакао је и и да су за реализацију пројекта издвојена значајна средства, чија укупна вредност износи скоро 220 милиона динара.Фонд за образовање Рома је подржао пројекат са скоро 98 милиона динара, Фондација за отворено друштво издвојила је 88 милиона динара, док је ресорни секретаријат издвојио близу 35 милиона динара.

«На овај начин је подстицано дугорочно решавање и јачања професионалних компетенција ромске популације, стварање основа за већу професионалну укљученост у целокупан друштвени систем, и радило се на сензибилизацији јавности за живот са Ромима, а не поред Рома.На овај начин је не само наш Секретаријат, већ Покрајинска влада кроз конкретне активности још једном показала спремност да убрза процес смањења сиромаштва припадника ромске популације и унапреди њихов свеукупан положај у друштву.Овај резултат који смо постигли учинио је да се ромска популација издигне од нивоа на коме је до сада била, уз највећу захвалност деци која су постигла изузетне резултате у образовању», истакавши да би начин решавања ромског питања у Војводини, могао послужити за пример и другима у региону.

Драгана Димитров, директорка пројекта истакла је да реализација оваквог пројкта није била лака. Како је навела, радило се о пројекту који је трајао дуг времнски период и где је био укључен велики број директних и индиректних корисника, а пројекат је обухватао и широк спектар активности. Драгана Димитров је истакла да је циљ био увек једноставан да стипендије буду исплаћиване благовремено и да ментор пружа адекватну подршку својим стипендистима и да ученици буду мотивисани, како би постигли што боље школске резултате. Директорка пројекта је изнела да је пројектом обезебеђено 1643 стипендије, финансијска помоћ за набавку уџбеника и школског прибора, менторска подршка и низ додатних пратећих активности – излети и награде за најуспешније ученике, курс енглеског језика, летња школа за ромске девојчице, обилазак и инфорисање о условима и могућностима наставка школовања на факултетима и високим школама струковних струдија, наставак школовања у четворогодишњим средњим школама за оне који су завршили трогодишње средње стручне школе, обавезна едукација за наставнике менторе, штампање Водича за менторе, акредитација семинара за наставнике менторе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У сам пројекат било је укључено више од 860 ученика, 110 наставника ментора из 90 редовних средњих школа на територији АПВ. Статистика говори да се утицало на повећање укупног броја ученика ромске популације на свим образовним нивоима.
Јелена Криш Пигер из ресорног секретаријата истакла је да на овај пројекат треба гледати, не као на социјални програм, него првенствено као на едукативни, који је имао за циљ повећање броја ученика Рома у средњим школама и на академским студијама. Она на чему се посебно инсистирало је менторска подршка, јер улога ментора као таква у нашим средњим школама не постоји, а која је изузетно битна за ове стипендисте.
Марија Александровић, чланица РЕФ Србија тима, изнела је да је овај пројекат био изразито успешан и да је реч о великом позитивном искуству.Она је најавила и нови пројекат од наредне школске године. Фонд за образовање Рома, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, почев од наредне школске године почиње да реализује пројекат стипендирања ромских ученика средњих школа, у оквиру Пројекта „Техничка подршка за инклузију Рома“, који се финансира из средстава Европске уније. Конкурс ће бити отворен од 15. августа до 15. септембр, а пројектом је предвиђено да се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја обезбеде стипендије за ромске ученике који похађају средње школе у Србији како би се одржао проценат ромских ученика односно смањило одустајање ромских ученика од школовања. Поред наведеног, предвиђено је да за ученике обезбеди и образовна подршка у виду индивидуалне и групне менторске подршке ромским ученицима који не испуњавају критеријуме за програм државних стипендија на целој територији Републике Србије. Иницијално трајање пројекта је до 30. јуна 2015. године уз могућност продужења.
Присутнима се обратио и председник Савета за интеграцију Рома у АП Војводини Петар Николић, који је истакао да су партнери на овом пројекту показали висок степен сарадње и показали да је могуће умрежавање невладиних организација и државних институција зарад циљева, какав је изградња економске и образовне елите, те партнерског односа у оквиру међународне декаде и пројектног финансирања.Како је Николић истакао данас постоји селекција шта се финансира, а свакако предност се даје паметним идејама и ваљаним пројектима, који треба да остваре успех, а све то је могуће остварити када постоји добар тимски рад, што је резултирало и у пројекету посвећеном унапређивању образовања ромске популације.
Представницима медија обратили су се и ментори и ученици корисници стипендија, који су постигли најзначајније резултате у оквиру овог пројекта.

Извор: Прес центар Покрајинске владе

24.07.2014

  • 23072013inkluzija03
  • 23072013inkluzija03
  • 23072013inkluzija03