media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Потписивањe уговора поводом конкурсa за расподелу буџетских средстава за службену употребу језика

IMG5667.JPG

Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, у понедељак 4. августа у 10 часова, у великој сали Скупштине AП Војводине, закључио је уговоре о додели средстава поводом конкурса за расподелу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница за 2014. годину.
Поред секретара скупу су присуствовали Александар Јовановић, заменик секретара, Јанош Орос, помоћник секретара и Борис Бајић, координатор пројекта.
У АП Војводини има 45 општина од којих се у 39 oпштина, поред српског језика, користе језик и писмо неке националне заједнице. У неким општинама у употреби је и више језика.
Покрајински секретар је одржао кратку презентацију о употреби службеног језика и писма националних заједница на територији АП Војводине. Између осталог, г. Њилаш причао је и о додели средстава: „Конкурсом за расподелу буџетских средстава органима и организацијама на територију АПВ у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница у 2014. години, од укупно 9.500.000,00 динара, за оспособљавања запослених у органима и организацијама где се користе језиком националне мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима на којима се остварује контакт са странкама (учешћем на курсевима, семинарима и другим начинима организованим у ту сврху) укупно је додељено 1.027.600,00 динара. За развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности додељено је 414.000,00 динара. Преостали износ додељен је за израду вишејезичких табли, образаца и јавних публикација. Оспособљавање запослених у органима и организацијама да се користе језиком националне мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, али и постојање садржаја на интернет презентацијама је веома значајно, због тога што се на тај начин чини значај искорак у настојању да органи, организације и други имаоци јавних овлашћења постану истински сервис грађана у остваривању њихових права, будући да споразумевање на матерњем језику у свакодневном животу у значајној мери повећава квалитет живота грађана.“, истакао је секретар.
„Проблеми финансирања службене употребе језика и писама националних заједница у АП Војводини већ дуго траже системско решавање. Парцијална решења која се примењују у последњих неколико година у финансирању у АП Војводини, довела су до позитивнијих кретања, схватања и решавања тих проблема. Констатована је потреба за решавањем, али је углавном на томе и остало”, рекао је секретар.
На конкурс су се пријавили и добили средства, искључиво органи града и општине на територији АП Војводине, у којима је статутом утврђена службена употреба језика и писама националних заједница на целој територији града, општине или појединим насељеним местима на њиховој територији; месне самоуправе на територији градова и општина; други органи, организације, службе и установе на територији градова и општина. Износ од 9.500.000,00 динара, који је одређен према наведеним критеријумима, распоређен је на 80 органа и организација.

Презентација

04.08.2014

  • IMG5667.JPG
  • IMG5667.JPG
  • IMG5667.JPG
  • IMG5667.JPG
  • IMG5667.JPG
  • IMG5667.JPG