media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за националнe саветe у области образовања

Конкурс за финансирање и суфинансирање националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2014. годину
Конкурс је отворен до 22. августа 2014. године
Текст конкуса
Пријава на конкурс - основно образовање
Пријава на конкурс - средње образовање

13.08.2014