media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Летња академија АЕР

21082014AER4.JPG

У четвртак, 21. августа у Скупштини АП Војводине у програму Летње академије Скупштине европских регија АЕР-а, која је у Аутономној покрајини Војводини окупила више од стотину полазника из читаве Европе, одржали су предавање Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, Алексеј Кишјухас, асистент на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду и Инга Лил Сандсет (Inga – Lill Sundset) из Норвешке.
Покрајински секретар г. Њилаш је присутнима говорио на тему Политичко заступање националних мањина - пример Војводине. Између осталог секретар је рекао: “Најбитније обележје АП Војводине, по чему је препознатљива у Европи, представља хетерогеност њеног становништва. Поред припадника већинског српског становништва (66,76%), на територији АП Војводине живи 28 различитих мањинских националних заједница, од којих су најбројније мађарска (13%), словачка (2,6%), хрватска (2,43%), ромска (2,19%) и румунска (1,32%) национална заједница. И поред демографске шароликости, у АП Војводини влада изграђени дух међунационалног суживота, што доприноси развоју демократије, толеранције и европских стандарда на простору покрајине.
Основни принципи на којима почивају јемства политичких права припадника националних мањина садржани су у Уставу Републике Србије. Ови принципи даље су разрађени посебним прописима у различитим областима политичког деловања припадника националних мањина. Њима се Уставом јемче додатна права, уз она загарантована свим грађанима Републике Србије.“ У свом излагању, дотакао се и теме Националних савета националних мањина: „ Закон о националним саветима националних мањина прописује да национални савет представља националну мањину у области образовања, културе, обавештавања на језику националне мањине и службене употребе језика и писма, да учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима из тих области и оснива установе, привредна друштва и друге организације из ових области.“
Следећи говорник Алексеј Кишјухас, асистент на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду, је представио теорију контроле идентитета и њен значај за социологију емоција. У свом излагању Кишјухас се највише фокусирао на појам социјалног- и регионалног идентитета.
Инга Лил Сандсет је представила округ Норланд и коршћење сами језика која је у Норвешкој у том округу и у званичној употреби. Њена тема је била „Јачање употребе и значај језика мањина кроз културни и институционални оквир“ .
После предавања, дискусија и питања учесници Летње академије Скупштине европских регија АЕР-а су кренули у кратку посету Суботици.

22.08.2014

  • 21082014AER4.JPG
  • 21082014AER4.JPG
  • 21082014AER4.JPG
  • 21082014AER4.JPG
  • 21082014AER4.JPG