media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Семинар за наставнике ромског језика

28082014Romi1

Јанош Орос, помоћник покрајинског секретара за националне заједнице је у четвртак, 28. августа 2014. године у 10 часова у згради Скупштине АП Војводине, у сали 3, поздравио учеснике и отворио семинар за наставнике ромског језика. Помоћник је између осталог рекао да од почетка 1998 године када се ромски језик факултативно предавао само у три школе у Војводини (Дероње, Србобран и Товаришево), данас у 2014/2015. школској години језик се учи у 42 школи у покрајини. Орос је изразио задовољство и због квалитетног наставног програма, пожртвовања наставника и констатовао да се због оваквог позитивног приступа и број деце удвостручио у односу на прошлу школску годину, када је ромски језик учило око 500 деце, а ове године тај број је достигао 1002. То је изузетно важно због едукације и популарисања истог код ромске популације.- рекао је помоћник покрајинског секретара за националне заједнице.
Учеснике је исто поздравио и, у име Савета за интеграцију Рома АП Војводине и председник „Матице ромске“, Петар Новица Николић.
На овом значајном семинару присуствовало је 27 наставника ромског језика, а за њих су овом приоликом обуку одржали проф. Др Свенка Савић и мгр. Марија Александровић.
Семинара је организован због усавршавање наставника ромског језика у основним школама са циљем стицања знања о предавању ромског језика и културе и методике наставе. Поред осталог семинар је организован и због недостатка разних обука, која се пре свега односе на нове наставнике, а и израде јединствених оперативних планова и програма за наставу ромског језика за све разреде основне школе.
На семинару су презентовани резултати ученика који похађају изборни предмет „Ромски језик са елементима националне културе Рома“, а који организује Матица ромска.
Овај семинар је одржао удружење жена „Ромена“, а финансијски је подржан од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине и Савета за интеграцију Рома АП Војводине.

27.08.2014

  • 28082014Romi1
  • 28082014Romi1