media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségviselők

A tartományi titkár a tartományi titkárság vezetésével megbízott tartományi kormány tagja. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárnak helyettese, altitkára és öt segédtitkára van.

Mihalj Njilas
Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi titkár

1962-ben született Oromon, ahol ma is él. Tanulmányait szülőfalujában (Kis Ferenc Általános Iskola), Szabadkán (Svetozar Marković középiskola, jogi szak), majd pedig a tartományi székvárosban (Újvidéki Egyetem Jogi Kara) folytatja.
Okleveles jogászként 1985-ben a szabadkai Budućnost bútorgyárban helyezkedik el, ahol először jogtanácsos, majd pedig az általános és jogi osztály vezetője.


Az igazságügyi vizsga megszerzése után 1990-től a Magyarkanizsai Községi Bíróság bírájaként polgári peres ügyekben ítélkezik, majd 1993-ban ügyvédi irodát nyit Magyarkanizsán és 2008-ig gyakorló ügyvédként polgári és gazdasági ügyeken dolgozik.
2008-tól 2014-ig Magyarkanizsa község polgármestere. Eközben 2010-től 2012-ig Szerbia képviseletében a Strasbourgban székelő és az Európa Tanács tanácsadó szerveként működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának tagja.
2014-től a Tartományi Kormány alelnöke és tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár.
A Vajdasági Magyar Szövetségnek 2008 óta tagja.
Milan Kovačević


Kovačević Milan, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár helyettese

1962-ben született Rumán. Felsőfokú végzettséget a zombori Tanítóképző Karon szerzett.


1985-ig a November 11. Általános Iskolában dolgozott Zentán, majd a B. P. Pinki Általános Iskolában Mitrovicán, ahol az iskolaigazgatói posztot is betöltötte. Megbízatási idejének lejárta után az Oktatási Minisztériumba került, ahol tanfelügyelői teendőket látott el. Ezt követően Mitrovica Községi Képviselő-testületének elnöke és két mandátumban a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének népképviselője.
Munkahelyi biztonsági, védelmi és egészségvédelmi licenccel rendelkezik.
Ért oroszul. Két gyermek apja.


13.05.2019